Zwiększenie płynności akcji Eurocash na GPW

Sukcesem zakończyła się przeprowadzona w dniu dzisiejszym budowa księgi popytu dotycząca pakietu mniejszościowego akcji Eurocashu, należących do spółki Politra B.V., kontrolowanej przez Luisa Amarala, prezesa Eurocashu. Sfinalizowanie transakcji zwiększy płynność akcji firmy na GPW, czego oczekiwali giełdowi inwestorzy.

Przyspieszona budowa księgi popytu została przeprowadzona w związku z zamiarem sprzedaży części akcji Eurocashu, stanowiących 5% kapitału zakładowego, przez głównego akcjonariusza firmy.

? Głównym powodem tej transakcji jest zwiększenie płynności akcji Eurocashu na giełdzie, po tym jak zostały one włączone do indeksu MSCI, co miało miejsce pod koniec maja br. Ten fakt, w połączeniu z podwojeniem skali naszej działalności w ciągu ostatniego roku, przyczynił się do zwiększenia popytu na akcje spółki zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Uwzględniając oczekiwania rynku, zdecydowałem się sprzedać mniejszościowy pakiet posiadanych przeze mnie udziałów ? powiedział Luis Amaral.

Budowa księgi popytu zakończyła się niemal 4-krotną nadsubskrypcją. Dlatego też pula, która ostatecznie zostanie sprzedana przez Politrę, została zwiększona do 9.642.860 sztuk, stanowiących 7% kapitału zakładowego. Nabywcy tych akcji zapłacą za nie po 38 zł. Po transakcji Luis Amaral będzie kontrolować (bezpośrednio i pośrednio poprzez Politrę) 60.615.240 akcji Eurocashu, stanowiących 44% kapitału zakładowego.

Pan Amaral nie planuje dalszego zmniejszania zaangażowania w akcje spółki. Zwiększenie liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie zwiększy natomiast szanse Eurocashu na awans spółki do indeksu WIG20.

***

Grupa Eurocash

Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z Grupą Tradis w ramach prowadzonych przez Grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest niemal 10 tys. niezależnych sklepów detalicznych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. Eurocashu zapraszamy na stronę www.eurocash.pl lub prosimy o kontakt:

Piotr Wojtaszek

NBS Communications

Tel. (+48) 500 202 355

pwojtaszek@nbs.com.pl