Znamy Liderów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju 2012 w drugiej edycji konkursu organizowanego przez magazyn Forbes wraz z firmą doradczą PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) otrzymały firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., Kompania Piwowarska SA oraz PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.. Kapituła Konkursu przyznała tym razem aż pięć wyróżnień, doceniając projekty zgłoszone przez: Dalkia Polska, Grupę Job, Siemens Sp. z o.o., Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. oraz Grupę Velux.

Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych praktyk z polskiego rynku, które z jednej strony są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa.

Najlepsze spośród ponad 80 zgłoszonych projektów wyłoniła Kapituła ekspertów w składzie: Mirella Panek-Owsiańska (FOB), Kamil Wyszkowski (UNDP), prof. Krzysztof Rutkowski (SGH), Irena Pichola (PwC), dr Magdalena Krukowska (Forbes) i Jacek Pochłopień (Forbes). Nadesłane praktyki podlegały ocenie w obszarach m.in. marketingu, sprzedaży, działalności operacyjnej oraz komunikacji pod względem wpływu społecznego lub środowiskowego oraz jednoczesnych możliwości generowania korzyści biznesowych.

?Kolejny rok z rzędu w ramach Konkursu polskie firmy prezentują szereg interesujących i innowacyjnych pomysłów obrazujących jak można praktycznie przełożyć idee zrównoważonego rozwoju na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ? co ważne – nie tylko tych dużych, ale i działających w sektorze MSP. Niewątpliwą wartością Liderów Zrównoważonego Rozwoju, jest położenie nacisku na konkretne rozwiązania w różnych częściach firmy od produkcji, przez administrację po HR i logistykę, które skutkują realnymi korzyściami społecznymi, środowiskowymi oraz biznesowymi. Na polskim rynku pojawia się coraz więcej projektów, które udowadniają iż zrównoważony rozwój jest integralną częścią procesów biznesowych i myślenia o nich, z drugiej strony firmy wdrażają ciekawe innowacje, świadczące o ogromnym potencjale, jaki daje firmom właściwie zaadresowany CSR” ? podkreśla Irena Pichola, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC.

?Część zgłoszeń świadczyła o tym, że zrównoważony rozwój nadal bywa traktowany w kategoriach wizerunkowych lub jako poboczna działalność, o którą wypada dbać. Na szczęściu wielu uczestników udowodniło, że uwzględnianie go w swojej strategii się opłaca? ? dodaje Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego Magazynu Forbes.

Omówienie wyników Konkursu znajdzie się w raporcie ?Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” w lipcowym numerze Forbesa ukazującym się 28 czerwca.