Zminy w organizacji Strabag sp. z o. o.

Jeden z liderów rynku budowlanego w Polsce wprowadza zmiany organizacyjne. W ich efekcie połączone zostały dwa dotąd działające autonomicznie obszary: Budownictwa Infrastruktury oraz Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego. Spółką pokierują wspólnie Alfred Watzl i Wojciech Trojanowski.

Zmiany organizacyjne mają na celu wzmocnienie pozycji STRABAG na Polskim rynku przy wykorzystaniu potencjału wszystkich obszarów, w których specjalizuje się Spółka tj. budownictwa infrastruktury, budownictwa ogólnego i inżynieryjnego, budownictwa energetycznego i ochrony środowiska. Obaj managerowie związani są z firmą od kilkunastu lat. Alfred Watzl odpowiedzialny obecnie za pion techniczny, przez 9 lat zarządzał  Budownictwem Ogólnym i Inżynieryjnym STRABAG. Wojciech Trojanowski  odpowiadający za pion finansowy Spółki, przez 6 lat piastował stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu Budownictwa Infrastruktury STRABAG.

Grupa STRABAG  w Polsce zatrudnia aktualnie ponad  6 tysięcy pracowników w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów z zakresu nowych technologii budowlanych. Posiada największą w kraju sieć wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych realizującą produkcję na poziomie ponad 3 mln ton rocznie. STRABAG korzysta także z potencjału naukowo-technologicznego spółek wchodzących w skład grupy w tym m.in. Heilit+ Woerner, Polski Asfalt, laboratoria TPA. Wśród najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez STRABAG w 2012 roku wymienić można: Autostradę A2 Stryków?Konotopa, Autostradę A4 Brzesko-Wierzchosławice czy drogi ekspresowe S8  i S7 oraz lotniskowe m.in. dla Portu Lotniczego Lublin. W obszarze budownictwa ogólnego do największych realizowanych inwestycji zaliczają się m.in. budowa Centrum Galeria Katowicka na stacji PKP Katowice, Galeria Kaskada w Szczecinie oraz największej od lat inwestycji infrastrukturalnej w Toruniu, ponad 4 kilometrowego mostu drogowego przez Wisłę wraz z drogami dojazdowymi. Łącznie w 2012 r. przychody grupy  STRABAG w Polsce przekroczyły kwotę 4,5 miliarda złotych. W roku 2013 planowane są przychody w wysokości 3,5 miliarda złotych. Portfel kontraktów wynosi 3 miliardy złotych.

Stworzony w ostatnich latach największy na rynku potencjał w zakresie budownictwa infrastruktury STRABAG chce wykorzystać również poza granicami kraju. W ubiegłym roku jedna z polskich  wytwórni mas bitumicznych została przeniesiona do Rosji w rejon Wielkiego Nowgorodu. Polscy pracownicy zrealizowali tam również pierwsze kontrakty infrastrukturalne. W  2013 roku planowane jest przeniesienie kolejnych trzech wytwórni mas bitumicznych wraz z polskim personelem technicznym i grupami do prac drogowych. To sposób na zagospodarowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zatrudnionej przez Strabag, która będzie podlegała procesom restrukturyzacji spółki w Polsce.

***

Alfred Watzl, związany jest ze Spółką STRABAG od ponad 13 lat. W swojej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie na wszystkich szczeblach zarządzania, realizując prestiżowe projekty z zakresu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego na terenie całej Polski. Od  2004 r.  pełni funkcję Członka Zarządu STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne. W tym czasie pozycja pionu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego została silnie ugruntowana na polskim rynku, a firma uzyskała wiodąca pozycję w tym obszarze budownictwa. Było to możliwe również dzięki zakończonej sukcesem integracji w struktury koncernu spółek Züblin Polska i Dywidag Budownictwo Inżynieryjne. Pod kierownictwem Alfreda Watzla STRABAG został wyróżniony prestiżowym tytułem najlepszej Firmy Budowlanej w latach 2005, 2009, 2012 wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wojciech Trojanowski, karierę w koncernie STRABAG rozpoczął 16 lat temu. W 2001 r. objął   stanowisko Dyrektora Naczelnego i Członka Zarządu BRVZ, spółki należącej do grupy STRABAG, świadczącej usługi finansowe dla wszystkich podmiotów w grupie. Głównym osiągnięciem tego okresu było wprowadzenie polityki planowania i optymalizacji podatkowej dla całej grupy kapitałowej oraz wspólnych zasad rachunkowości. Od 2007 r. pełnił rolę Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu STRABAG Sp. z o. o. Budownictwo Infrastruktury. W tamtym czasie STRABAG stał się liderem rynku budownictwa infrastruktury w Polsce zwiększając ponad dwukrotnie zatrudnienie oraz przychody. Było to możliwe dzięki realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych oraz konsekwentnemu rozwojowi struktur lokalnych na terenie całego kraju. Wojciech Trojanowski kierował  też integracjami  spółek grupy NCC, Hermann Kirchner Polska oraz kilku lokalnych podmiotów w struktury STRABAG. Realizacje infrastrukturalne oraz sama spółka  STRABAG są  laureatem wielu nagród i wyróżnień branżowych oraz  gospodarczych.

Ewa Bałdyga

Rzecznik Prasowy

Strabag Sp. z o.o.

***

STRABAG SE jest jednym z wiodących europejskich koncernów budowlanych. Poza swoimi rynkami głównymi w Austrii i Niemczech STRABAG jest obecny dzięki licznym filiom we wszystkich krajach Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, na niektórych rynkach Europy Zachodniej i na Półwyspie Arabskim. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych (Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Budownictwo Infrastruktury, Specjalistyczne Budownictwo Ziemne i Budowę Tuneli) tworząc łańcuch wartości dodanej w obszarze budownictwa.

Grupa STRABAG jest obecna w Polsce od 1985 roku i zatrudnia obecnie ponad 5 000 pracowników, a jej roczne obroty w 2012 roku wyniosły ponad 4 mld PLN. Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl