Złote Jutro z Bankiem Pocztowym

15 stycznia br. Bank Pocztowy wprowadził do swojej oferty Program Inwestycyjny ?Złote Jutro?, który ma zachęcić do systematycznego oszczędzania w perspektywie minimum 8 lat.

? Dzięki Programowi ?Złote Jutro? chcemy stworzyć grupie Klientów zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem alternatywę dla IKE, czy IKZE. Z myślą o nich przygotowaliśmy produkt ubezpieczeniowy z funkcją inwestycyjną, który ułatwi im realizowanie życiowych planów, a także pomoże w pomnażaniu kapitału. Program może posłużyć zapewnieniu zabezpieczenia osobom przez nas wybranym tzw. uposażonym, Mogą to być  np. dzieci, czy wnuki ? mówi Karolina Szymańska, Dyrektor Departamentu Sprzedaży  Bankowości Pocztowej.

? Z badań Banku Pocztowego przeprowadzonych z TNS Pentor wynika, że jednym z częstszych powodów braku oszczędzania jest przekonanie o zbyt niskich zarobkach.  Ważne jest jednak, że mimo to aż 61% z nas widzi sens w oszczędzaniu nawet najmniejszych kwot. ? dodaje.

?Złote Jutro? to rozwiązanie dzięki, któremu mniejszymi kwotami można zbudować dodatkowy kapitał, który pozwoli cieszyć się finansową wolnością w przyszłości.

Program Inwestycyjny ?Złote Jutro? jest oferowany Klientom w formie Umowy Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego. Klient, decydując się na przystąpienie do Programu, deklaruje opłacanie minimalnych składek regularnych. Minimalna kwota rocznej wpłaty wynosi 1800 zł. Może być ona dokonywana w ratach miesięcznych, raz na kwartał, co pół roku lub jednorazowo w roku. Klient może wpłacać również składki dodatkowe.

?Złote Jutro? umożliwia inwestowanie środków w 4 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o zróżnicowanym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Klient może 12 razy w ciągu roku bezpłatnie przenieść jednostki uczestnictwa ramach wybranych przez siebie funduszach. Umowa zawierana jest bezterminowo, z perspektywą oszczędzania w okresie min. 8 lat.

Pomnażanie kapitału zależy w głównej mierze od strategii inwestycyjnej przyjętej przez Klienta oraz zysku jaki wypracują Fundusze, w które ulokowane zostały środki. Szczegóły dotyczące kosztów związanych z produktem można znaleźć w Tabeli Opłat.

Po okresie inwestycyjnym Klient ma możliwość przeniesienia kapitału do Umowy Rentowej, zawieranej w formie indywidualnej kontynuacji na okres do 30 lat, dlatego też Program został podzielony na dwa okresy produktu, dostosowane do potrzeb Klienta w okresie jego życia:

? Okres inwestycyjny,
? Okres rentowy.

? Po okresie inwestycyjnym Klient może zatem zadecydować o wypłacie zgromadzonego kapitału w najwygodniejszej dla siebie formie. Może to być forma jednorazowa lub renta okresowa z gwarantowaną wysokością świadczeń ? mówi Karolina Szymańska.

Produkt jest dostępny wyłącznie w wyselekcjonowanych i wyspecjalizowanych Placówkach Banku Pocztowego a Partnerem Programu jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.