YouTube: jak zgłaszać naruszenia praw autorskich i co zrobić gdy ktoś zgłosił, że Twój film łamie prawa

Wraz z dynamicznym rozwojem YouTube coraz częściej otrzymujemy pytania dotyczące skutecznej ochrony praw autorskich materiałów przesyłanych do YouTube. W tym wpisie chcieliśmy rzucić światło na ten temat i rozwiać wiele narastających wokół niego nieporozumień.YouTube stawia sobie za cel maksymalną ochronę praw twórców i cały czas rozwija narzędzia pozwalające rozstrzygać spory dotyczące praw autorskich pomiędzy użytkownikami serwisu. Narzędzia te pozwalają zarówno na skuteczne zgłaszanie roszczeń o naruszenie praw jak i efektywną ochronę, jeśli roszczenie jest bezpodstawne. Jednocześnie chcemy podkreślić, że YouTube nigdy nie jest stroną w takim sporze i nie decyduje, który film narusza prawa autorskie.

Jeżeli uważasz, że dany materiał jest rozpowszechniany w YouTube z naruszeniem Twoich praw, zawsze możesz zgłosić roszczenie wypełniając formularz i podając w nim szczegóły dotyczące naruszenia. Pamiętaj, że wypełniając taki formularz, musisz mieć pełne prawa do zgłaszanego materiału, a składanie fałszywych oświadczeń może skutkować nawet pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Użytkownik, który wgrywając materiał naruszył Twoje prawa autorskie, otrzyma odpowiednią informację w swoim panelu administracyjnym konta YouTube. Przypominamy, że przy wielokrotnym naruszeniu praw autorskich przez danego użytkownika, jego konto może zostać zablokowane.

Co jednak zrobić w przypadku, gdy to Ty otrzymałeś informację o naruszeniu praw autorskich, a uważasz, że posiadasz prawa do wykorzystania materiału?

Powinienieś wtedy niezwłocznie zgłosić tzw. roszczenie wzajemne wypełniając formularz dostępny w panelu administracyjnym YouTube przy materiale który został zakwestionowany. Wysyłając roszczenie wzajemne stwierdzasz, że posiadasz prawa do wykorzystania utworu.

YouTube przekazuje wtedy Twoje roszczenie użytkownikowi pierwotnie zgłaszającemu naruszenie, w celu bardziej szczegółowego wyjaśnienia sprawy. Do czasu jej wyjaśnienia YouTube nie podejmuje żadnych negatywnych kroków w stosunku do użytkownika rzekomo narusząjącego prawa autorskie, a jego konto normalnie funkcjonuje i może on publikować kolejne filmy.

Jak widzicie, bardzo ważne jest aby niezwłocznie wysyłać roszczenie wzajemne w każdym przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich, z którym się nie zgadzacie. Przy okazji zachęcamy do uważnego czytania komunikatów na stronie zarządzania kontem YouTube i sprawdzania maili wysyłanych przez YouTube.

Więcej informacji na temat praw autorskich na YouTube możecie znaleźć w Centrum praw autorskich.

Maciej Ołpiński, Media Solutions Specialist