XXVI subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej w Banku BGŻ

W Banku BGŻ trwa XXVI subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej. Jej oprocentowanie uzależnione jest od wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M i może wynieść nawet 9,9 proc. w 18-sto miesięcznym okresie lokacyjnym.

Wysokość oprocentowania będzie uzależniona od wyników 18 obserwacji wskaźnika WIBOR 3M, prowadzonych od 26 kwietnia 2013 do 26 września 2014.
? Na naszą decyzję o zaproponowaniu klientom kolejnego produktu, z którego stopa zwrotu uzależniona jest od zachowania WIBOR 3M, wpłynęły prognozy zmian wartości tej stawki w okresie 1,5 roku ? powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ. Klienci mogą osiągnąć solidny zysk, nie ponosząc ryzyka utraty kapitału, bo Bank gwarantuje zwrot 100 proc. zainwestowanej kwoty ? dodał Andrzej Budasz.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł. Bank nie pobiera opłat związanych z otwarciem lokaty. Okres subskrypcji lokaty trwa do 29 marca 2013 roku. Jest ona dostępna w każdym z ponad 400 oddziałów Banku BGŻ.