XXIV subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej w Banku BGŻ

W Banku BGŻ trwa XXIV subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej. Jej oprocentowanie uzależnione jest od wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M w rocznym okresie i po spełnieniu określonych warunków może osiągnąć 9,5 proc. w stosunku rocznym.

Przy wyliczaniu oprocentowania lokaty inwestycyjnej pod uwagę będą brane dwie wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M: początkowa z dnia 5 lutego 2013 r. i  końcowa, z dnia 3 lutego 2014 r. Oprocentowanie lokaty zostanie naliczone pod warunkiem, że wartość końcowa będzie mieścić się w przedziale wartości początkowej i wartości początkowej pomniejszonej o pół punktu procentowego. W pozostałych przypadkach oprocentowanie nie będzie naliczone.

Mając na uwadze prognozy dla stawki WIBOR, zaproponowaliśmy taką konstrukcję lokaty, która daje realną szansę na zysk ? powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ. Bank daje gwarancję zwrotu 100 proc. zainwestowanej kwoty niezależnie od zmian wartości stawki WIBOR ? dodał Andrzej Budasz.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł. Bank nie pobiera opłat związanych z obsługą lokaty.
Subskrypcja lokaty trwa do 4 lutego 2013 r.  i jest ona dostępna w każdym z ponad 400 oddziałów Banku BGŻ.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie internetowej www.bgz.pl