Wyniki Grupy TVN za drugi kwartał odzwierciedlają dalsze osłabienie rynku reklamy

Porównywalne skonsolidowane przychody obniżyły się o 1% rok do roku w II kwartale pomimo dobrych wyników operacyjnych platformy ‚n’, które zostały zniwelowane osłabieniem rynku reklamowego

  • Raportowane przychody spadły o 8% rok do roku w II kwartale odzwierciedlając przede wszystkim poziom rynku reklamy telewizyjnej, który był znacznie poniżej oczekiwań z powodu zbyt wysokich cen reklam przy mistrzostwach UEFA Euro 2012 pomimo dominujących udziałów w oglądalności tej imprezy transmitowanej przez telewizję publiczną

– Porównywalna EBITDA spadła o 22% rok do roku osiągając marżę 24% w II kwartale, w wyniku wpływu słabego rynku reklamy telewizyjnej na przychody segmentu TV, podczas gdy rentowność platformy ‚n’ pozostała stosunkowo stabilna ze względu na dalszy wzrost bazy abonenckiej i inwestycje w treści programowe premium

  • Raportowana EBITDA spadła o 25% w II kwartale osiągając marżę 32%, na skutek niższych przychodów segmentu TV przy ograniczonych możliwościach osiągnięcia oszczędności kosztowych w tak krótkiej perspektywie czasu

– Kluczowe wyniki operacyjne w II kwartale:

  • Łączna całodobowa oglądalność kanałów TVN w grupie docelowej w wieku 16-49 wzrosła rok do roku w kwietniu i maju, ale obniżyła się w czerwcu ze względu na mistrzostwa Euro 2012 nadawane przez telewizję publiczną;
  • Platforma ‚n’ osiągnęła bazę abonencką na poziomie 983 tys. przy silnym wzroście netto na poziomie 17 tys. klientów w II kwartale, głównie dzięki współpracy z Orange Polska i dalszej poprawie zarządzania lojalnością klientów;
  • Onet zwiększył swoją łączną bazę użytkowników o 0,4% rok do roku, natomiast liczba unikalnych użytkowników oglądających video wzrosła 10%, podczas gdy serwisy mobilne przyciągnęły ponad dwukrotnie więcej zainteresowanych.

– Wynik netto z działalności kontynuowanej wyniósł -4 miliony zł w II kwartale, głównie z powodu wyniku finansowego netto na poziomie -147 milionów zł odzwierciedlającego koszty odsetek i niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych z wyceny obligacji

– Strata netto z działalności zaniechanej w wysokości 230 milionów zł, na którą składa się głównie odpis z tytułu utraty wartości Onetu, wpłynęła na całkowity wynik netto za ten okres, który osiągnął -234 miliony zł w II kwartale

– Wskaźnik długu netto do EBITDA wzrósł do 4,8x głównie w wyniku niższej EBITDA

– Połączenie platformy ‚n’ z Cyfrą+ oraz strategiczne partnerstwo z Ringier Axel Springer dotyczące Onet są w trakcie weryfikacji przez regulatora ? oczekujemy ostatecznego zamknięcia tych transakcji pod koniec 2012 r.

– W oczekiwaniu na zamknięcie transakcji dotyczącej Onet oraz wpływu środków z tego tytułu, Grupa TVN może od czasu do czasu dokonywać zakupu własnego długu przez jedną lub więcej transakcji gotówkowych ? na otwartym rynku, prywatnie negocjowanych albo w inny sposób ? realizowanych bezpośrednio lub przez jednego bądź kilku agentów. Wartości takich transakcji mogą być znaczące.