WSIiZ rozpoczęła współpracę z Grupą Santander

17 grudnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała umowę o współpracy z Grupą Santander. To kolejny znaczący partner z sektora gospodarki, z jakim uczelnia będzie realizować m.in. projekty wspierające przedsiębiorczość, wymianę międzynarodową oraz staże i praktyki dla studentów. To duża szansa zwłaszcza dla studentów finansów i rachunkowości oraz ekonomii na zatrudnienie.

Bank Zachodni WBK  należy do globalnej grupy finansowej Santander  i  tym samym, poprzez Globalną Dywizję Santander Universidades, współpracuje z uczelniami. BZ WBK wspiera projekty oraz inicjatywy uczelni i ośrodków badawczych, które rozwijają i modernizują systemy szkolnictwa wyższego oraz promocję przedsiębiorczości ośrodków akademickich. WSIiZ to uznany ośrodek badawczy i edukacyjny, współpracujący z licznymi instytucjami na całym świecie, oferujący wyjątkowe możliwości rozwoju akademickiego i zawodowego studentom, doktorantom oraz pracownikom.

– W ramach współpracy z nowym partnerem będziemy realizować projekty edukacyjne i badawcze, wspierające m.in. przedsiębiorczość i transfer technologii. Będą to inicjatywy, programy, projekty lub usługi o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym ? zdradza szczegóły prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

Współpraca  obejmie m.in.: realizację projektów podnoszących jakość edukacji, wspieranie działalności badawczej, a także zwiększenie dostępności programów szkoleniowych i promocję wymiany międzynarodowej. Celem współpracy jest także m.in. zwiększenie dostępności i jakości usług kulturalnych, sportowych i naukowych, kierowanych do społeczności akademickiej.

– Podpisana umowa umożliwi pracownikom, doktorantom i studentom WSIiZ uczestnictwo w Globalnych Programach Santander Universidades. Pozwoli na  dofinansowanie staży, studiów  i badań lub innych form wymiany międzynarodowej. Ważnym elementem współpracy będą też  staże i praktyki dla studentów organizowane  w banku WBK. To duża szansa szczególnie dla studentów finansów i rachunkowości oraz ekonomii na zatrudnienie w jednej z największych grup finansowych i instytucji z nią związanych ? zaznacza Urszula Pasieczna.

BZ WBK będzie też wspierać projekty organizacyjnie i  finansowo. WSIiZ będzie uczestniczyć w projektach badawczych prowadzonych w ramach Globalnego Programu Santander Universidades. Będzie  także inicjować projekty własne lub wspólne z uczelniami należącymi do sieci  Santander Universidades.

– Mamy przekonanie, że umowa z Santander Universitades umożliwi zrealizowanie wielu pożytecznych inicjatyw i projektów. Przedsięwzięcia  priorytetowe w naszej współpracy związane są z  rozwijaniem przedsiębiorczości wśród studentów naszej uczelni, jak również uczelni partnerskich wchodzących w skład  Konsorcjum Akademickiego WSIiZ. Liczymy także na rozwój projektów mających stricte naukowy charakter. Pozyskanie solidnego partnera stwarza nowe możliwości w tym zakresie ? podkreśla dr Robert Góra, członek Komitetu Monitorującego umowę z ramienia WSIiZ.

Umowę z Grupą Santander podpisały dziś również Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, zrzeszone w konsorcjum z WSIiZ.