WSIiZ powołała konwent z przedstawicielami biznesu i administracji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powołała konwent skupiający przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji i administracji. To kolejne przedsięwzięcie uczelni, które zacieśnia jej współpracę z sektorem gospodarki.

– Zwiększanie innowacyjności gospodarki nie jest możliwe bez ścisłej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi. Współpraca taka daje obopólne korzyści. Przedsiębiorca zyskuje nowe rozwiązania technologiczne, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i dostęp do najnowszych badań. Uczelnia zaś, oprócz rozwoju naukowego studentów i pracowników, zyskuje doświadczenie ze strony przedstawicieli świata biznesu w obszarze dydaktyki, jakości kształcenia i kierunków prac naukowo-badawczych ? podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ, przewodniczący Konwentu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

Główny cel konwentu to współpraca pomiędzy światem nauki i edukacji, a światem praktyki gospodarczej. Do nowego organu kolegialnego uczelni przystąpiło 11 przedstawicieli podkarpackich firm i instytucji: Marian Burda, prezes zarządu, Elektromontaż Rzeszów S.A., Jerzy Krzanowski,  Honorowy Konsul Ukrainy w Polsce, wiceprezes zarządu, dyrektor inwestycji i zakupów, Nowy Styl Group, Barbara Kuźniar-Jabłczyńska, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Paweł Miłkowski, członek zarządu i dyrektor Alima-Gerber S.A., Janusz Olech, dyrektor generalny, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Tadeusz Pietrasz, prezes zarządu, ICN Polfa Rzeszów S.A., Janusz Płocica, prezes zarządu, Zelmer S.A., Marta Półtorak, prezes zarządu Develop Investment Sp. z o.o. i Marma Polskie Folie, Jacek Pryczek, prezes zarządu, Firma Oponiarska Dębica S.A.,  Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Janusz Solarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, Aleksander Waśko, dyrektor Banku PKO BP ? oddział 1 w Rzeszowie.

Konwent został powołany w celu doradztwa w zakresie działalności i rozwoju uczelni, wskazywania profilu współpracy z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi oraz opiniowania jakości kształcenia i  modyfikacji oferty dydaktycznej uczelni zgodnie z potrzebami rynku pracy. Przedstawiciele konwentu będą uczestniczyć w tworzeniu programów studiów.

Do kompetencji konwentu należy m.in. promowanie działań WSIiZ w kraju i za granicą, współpraca uczelni z podmiotami gospodarczymi, organami władzy państwowej i samorządu w zakresie kształcenia studentów, a także prowadzenie studiów podyplomowych i badań naukowych.  Konwent będzie też uczestniczył w ocenie programu kształcenia pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Nowy organ kolegialny uczelni będzie ułatwiać start zawodowy absolwentów WSIiZ poprzez działania na rzecz rozwoju studenckich praktyk zawodowych. Będzie inicjować seminaria i konferencje, umożliwiające wymianę doświadczeń wśród kadry menadżerskiej przedsiębiorstw.

– Dzięki funkcjonowaniu konwentu możliwe będzie efektywne budowanie relacji biznesowo-akademickich, lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i możliwości oraz dostosowanie oferty edukacyjnej i badawczej do potrzeb firm i instytucji. Mamy nadzieję, że efektywna współpraca uczelni z partnerami gospodarczymi zaowocuje pojawieniem się na rynku pracy absolwentów, którzy swoją wiedzę teoretyczną uzupełnią o praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne ? podkreśla dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. rozwoju i współpracy, wiceprzewodniczący konwentu.