Wnioski z Regionalnego Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia w Łodzi

Województwo łódzkie notuje najniższe w Polsce wydatki m.in. na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. Brakuje łóżek geriatrycznych. Tymczasem jest to najszybciej starzejący się region w Polsce, mający najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego ? mówili uczestnicy Regionalnego Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia w Łodzi (22 stycznia 2013 r.).

Organizatorem spotkania był wydawca oraz redakcja miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

W Regionalnym Spotkaniu Menedżerów Ochrony Zdrowia w Łodzi udział wzięło ok. 200 osób. Wśród 25 prelegentów byli m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, samorządowcy, szefowie szpitali oraz izby lekarskiej i aptekarskiej w Łódzkiem. Konferencja stała się więc swoistym wojewódzkim zdrowotnym szczytem.

? Poprawia się sytuacja finansowa 17 jednostek ? w tym 14 szpitali ? dla których organem tworzącym jest samorząd województwa. Łączna strata w tych placówkach, wymagająca pokrycia, wynosi 17 mln zł ? informował Dariusz Klimczak, członek zarządu województwa łódzkiego.

Jak zaznaczył Dariusz Klimczak, celem działań samorządu oraz dyrekcji szpitali na 2013 rok jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego przez lecznice ?marszałkowskie?. ? Na naszych spotkaniach z menedżerami szpitali coraz częściej mówią oni o stronie przychodowej, a nie wyłącznie o stratach. Oczywiście nadal w wielu przypadkach konieczna jest redukcja zbędnych kosztów ? dodał.

Wiesława Kłos, zastępca prezesa ds. finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiła przyczyny, dla których 2013 rok będzie trudny zarówno dla placówek medycznych, jak i Funduszu: ? Składka zdrowotna nie zmienia się od trzech lat, następuje ubożenie społeczeństwa, drugi rok z kolei do NFZ wpływają przychody niższe od zakładanych, natomiast znacznie zwiększyła się liczba świadczeniodawców ubiegających się o kontrakty ? wyliczała prezes Wiesława Kłos.

Przypomniała, iż m.in. dzięki ustawie refundacyjnej wydatki NFZ na leki spadły w 2012 r. o 1,4 mld zł. Niestety, w myśl obowiązujących przepisów zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć wyłącznie na refundowanie leków, a nie na inne świadczenia zdrowotne. ? Fundusz wystąpił już do Ministerstwa Zdrowia o stosowną nowelizację ustawy, pozwalającą na bardziej elastyczne wydawania tych środków ? stwierdziła Wiesława Kłos.

? Dzięki takiej zmianie przepisów w drugiej połowie roku możliwe byłoby zapłacenie przez Fundusz nadwykonań naszych szpitali za 2012 rok ? powiedziała Jolanta Kręcka, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Zaprezentowała też poziom finansowania wybranych świadczeń zdrowotnych w woj. łódzkim.

Jolanta Kręcka zwróciła także uwagę na bardzo niekorzystny wskaźnik migracji pacjentów. W ubiegłym roku kwota przekazana na leczenie mieszkańców Łódzkiego w innych regionach kraju wyniosła 264 mln zł, podczas gdy za przyjeżdżających pacjentów do tego województwa z innych regionów, łódzki Fundusz otrzymał tylko 120 mln.

? Musi zastanawiać fakt, że tak wielu naszych mieszkańców wybiera placówki w innych województwach, mimo że Łódź jest bardzo silnym ośrodkiem klinicznym ? dodała dyrektor ŁOW NFZ.

Łódzkie notuje najniższe w Polsce wydatki m.in. w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego (niespełna 21 zł wobec średniej krajowej 27 zł). Budzi to tym większy niepokój, iż z danych omówionych przez Halinę Olczyk, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, wynika, iż Łódzkie jest najszybciej starzejącym się regionem w Polsce, mającym najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego.

Dariusz Strojewski, członek zarządu M.W. Trade, mówiąc o zasadach funkcjonowania szpitali w formie spółek prawa handlowego, podkreślał, iż jednostki te muszą znaleźć równowagę pomiędzy misją społeczną a zarobkowym charakterem swojej działalności.

? Szpitalne spółki wchodzą w świat rygorów prawa podatkowego, stają się dla dostawców i banków takim samym kontrahentem jak przedsiębiorcy komercyjni, wreszcie prowadzą przejrzystą politykę finansową, co oczywiście jest plusem prowadzenia działalności w formie spółki ? wyliczał Dariusz Strojewski.

? Z drugiej strony, pewnych problemów mogą przysparzać ? w związku z nowym statusem prawnym jednostki medycznej ? wątpliwości, m.in. co do kwestii nadwykonań w kontekście opodatkowania: np. czy nierefundowane przez NFZ wydatki lecznicy stanowią koszty uzyskania przychodu ? dodał przedstawiciel M.W. Trade.

Prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ubolewał, iż w środowisku medycznym bardzo często dyskutuje się ostatnio o budżetach placówek i finansach, a nie o konieczności tworzenia przemyślanej polityki zdrowotnej.

? Dlatego dobrze się stało, że resort zdrowia przygotowuje zapisy ustawo regulujące miejsce oraz rolę szpitali klinicznych oraz instytutów w systemie ochrony zdrowia ? podkreślał prof. Paweł Górski. ? Niepokoi natomiast planowana likwidacja stażu w obecnej formie, co może doprowadzić do felczeryzacji zawodu.

Dyskusja w Łodzi była drugą (po poznańskiej) w szóstej już edycji regionalnych spotkań menedżerów ochrony zdrowia, organizowanych przez wydawcę oraz redakcję miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

***

Regionalne Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia to cykl spotkań regionalnych, poświęconych aktualnym zagadnieniem służby zdrowia i polityki zdrowotnej. Biorą w nich udział m.in. szefowie szpitali, lekarze, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządowcy, a także eksperci. Organizatorem spotkań jest Grupa PTWP SA, wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem:

http://www.rynekzdrowia.pl/Konferencje/Regionalne-Spotkanie-Menedzerow-Ochrony-Zdrowia-Lodz,126219.html