Wartość leasingu w 2012 roku wyniosła 31 mld zł

Szacunkowa łączna wartość całego rynku leasingu w ubiegłym roku w Polsce wyniosła około  31 mld zł, co oznacza niewielki spadek około 0,5 proc. Widać wyraźnie, że dynamika rynku leasingu zmniejsza się, a średnioroczne wzrosty rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu procent, z którymi mieliśmy do czynienia odchodzą do historii. Oceniamy, że w 2013 roku wzrost rynku będzie hamowany przez różne czynniki m.in. ograniczanie inwestycji przez przedsiębiorstwa, spadek tempa wzrostu eksportu z uwagi na recesję w strefie euro, osłabienie popytu wewnętrznego czy wzrost bezrobocia.

Mimo to szacujemy, że w całym 2013 roku suma aktywów oddanych w leasing nie ulegnie istotnej zmianie. Trzeba pamiętać, że aktywny portfel wszystkich przedmiotów leasingu, który wyniósł na koniec czerwca ubiegłego roku 61 mld zł jest porównywalny z saldem kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki w wysokości 80 mld zł. Osobiście stawiam na pozytywny efekt synergii spółek leasingowych należących do banków ze względu na ciągle niewykorzystany potencjał cross sellingu. Posiadanie wiarygodnej relacji klienta z bankiem powinno przełożyć się na łatwiejszy dostęp do usług leasingowych. Wydaje się, że głównym źródłem wzrostu rynku powinien być segment pojazdów ciężarowych i w mniejszym stopniu maszyn rolniczych.

Z punktu widzenia rynku flotowego, miniony rok był dobrym czasem dla rozwoju branży. Pomimo negatywnych sygnałów dotyczących sytuacji gospodarczej na świecie, był to kolejny rok, w którym operatorzy Full Service Leasing pozyskali wiele atrakcyjnych kontraktów. Spodziewamy się też, że w 2013 roku Full Service Leasing będzie głównym sposobem pozyskiwania samochodów przez przedsiębiorstwa w Polsce.