Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska Baumit DuoDur

Jako zaprawę murarską stosuje się ją do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynków wznoszonych z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatów, bloczków z keramzytu, żużlobetonu, czy gazobetonu. Specjalnie dobrana receptura zaprawy na bazie cementu, wapna oraz mineralnych kruszyw odpowiedniej wielkości, umożliwia wykonanie wszelkich prac murarskich i tynkarskich.

Firma Baumit wszystkim planującym remont lub budowę domu proponuje korzystanie z uniwersalnej zaprawy DuoDur podczas prowadzenia prac budowlanych. Mieszanka ta jest bowiem pewna w użyciu z uwagi na jej fabryczne przygotowanie, łatwa w obróbce i mrozoodporna.

Murarsko-tynkarska zaprawa Baumit DuoDur, w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, ma bardzo dobre właściwości robocze. Jest ona przeznaczona do wykonywania prac murarskich i tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Służy m.in. do wznoszenia murów z cegieł i pustaków: ceramicznych, betonowych, keramzytowych, silikatowych oraz z betonu komórkowego. Nadaje się również do wykonywania tradycyjnych tynków podkładowych, wypełniania szczelin, ubytków i wyrównywania podłoży. Produkt ten z powodzeniem zastępuje zaprawy przygotowywane tradycyjnie na placu budowy. Uniwersalną zaprawę cementowo-wapienną Baumit DuoDur należy nakładać ręcznie i można ją stosować w nowych lub remontowanych budynkach, a także na zewnątrz, gdyż posiada właściwości wodo- i mrozoodporne.

Przed nakładaniem mieszanki Baumit DuoDur, podłoże musi być trwałe, nośne, suche, niezmrożone, a także wolne od wykwitów i zanieczyszczeń osłabiających przyczepność, takich jak np. tłuszcz, pył, kurz, niezwiązane resztki farb i zapraw. Prawidłowo przygotowana powierzchnia powinna być wystarczająco szorstka, równomiernie nasiąkliwa, a przede wszystkim nie wodoodporna. W razie potrzeby, przed nałożeniem zaprawy Baumit DuoDur, powierzchnię podłoża należy zwilżyć. Przed tynkowaniem, jako podkład wzmacniający przyczepność na wszystkie ogólnie stosowane podłoża, należy stosować obrzutkę wstępną Baumit VorSpritzer, z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej 2-3 dni.

Zaprawa Baumit DuoDur może być zarabiana ręcznie, za pomocą mieszarki wolnoobrotowej, przepływowej lub betoniarki. Worek zaprawy należy wsypać do odpowiedniej ilości wody i mieszać ok. 2-3 minuty do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zawsze trzeba wymieszać całą zawartość opakowania i do gotowej mieszanki nie dodawać innych produktów.

Murowanie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. Podczas murowania należy przestrzegać zaleceń producenta cegieł i bloczków budowlanych. Murować na pełną spoinę. Świeżą zaprawę Baumit DuoDur należy zużyć – w zależności od warunków atmosferycznych – w ciągu ok.1?2 godzin.

W przypadku tynkowania, po naniesieniu przygotowanej mieszanki na podłoże za pomocą kielni, należy rozprowadzić ją, wyrównać ściągając za pomocą łaty i po stwardnieniu zacierać za pomocą pacy styropianowej albo filcowej. Zależnie od potrzeb powierzchnię należy wygładzić lub pozostawić zatartą na ostro. Przed rozpoczęciem prac wskazane jest ? w celu ułatwienia tynkowania ? zabezpieczenie wszystkich narożników nierdzewnymi profilami ochronnymi.

Baumit DuoDur, worek 25 kg, cena brutto/op. 12,92 zł

Producent: Baumit

www.baumit.com