Unia dofinansuje laboratorium KAN

Spółka KAN (nowoczesne instalacje wodne i grzewcze) otrzyma unijne dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową. Dotacja zasili rozbudowę firmowego laboratorium.

Spółka KAN pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną w unijnym konkursie wspierającym działalność badawczo-rozwojową podlaskich firm w ramach RPO. Dzięki temu wart ponad 2 442 tys. zł projekt ?Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa KAN poprzez rozbudowę działu badawczo-rozwojowego? zostanie dofinansowany przez Unię kwotą blisko 993 tys. zł.

– Dotację przeznaczymy na rozbudowę laboratorium naukowo-badawczego, dzięki czemu zwiększymy jego wydajność i będziemy mogli zintensyfikować prace badawcze nad naszym sztandarowym produktem – systemem KAN-therm – mówi Wojciech Nietupski, dyrektor ds. wdrożeń w KAN. – Pieniądze z dotacji w większości zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu laboratoryjnego, a rozbudowa na pewno przełoży się na zwiększenie częstotliwości wdrażania nowych produktów do sprzedaży, poprawi ich i tak już wysoką jakość i walory użytkowe, a przede wszystkim pozwoli na zwiększenie konkurencyjności systemu.

W KAN wszystkie elementy systemu muszą przejść cykl szczegółowych badań zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.

– Kontrola wytwarzanych elementów odbywa się zarówno na etapie wytwarzania jak i na bieżąco w zakładowym laboratorium badawczym ? mówi Wojciech Nietupski. – Nowoczesna, profesjonalna aparatura badawcza pozwala na ciągłe monitorowanie produkcji, badanie parametrów technicznych rur i kształtek oraz umożliwia długoterminowe badania wytrzymałościowe.

Uzyskane w laboratorium KAN wyniki badań są honorowane przez największe jednostki certyfikujące w Europie (KIWA, DVGW, itp.).