Twórz nowoczesne aplikacje z Visual Studio 2012!

Firma Microsoft udostępniła kolejne wersje zintegrowanego środowiska do budowy aplikacji i zarządzania nimi Visual Studio 2012 i .NET Framework 4.5. Firma poinformowała także o terminie wprowadzenia pierwszej aktualizacji Visual Studio, dostępności wersji Visual Studio 2012 Express for Desktop, narzędzi F# Tools for Visual Studio Express 2012 for Web oraz narzędzi TFS Power Tools for Visual Studio 2012, a także innych aktualizacjach. Visual Studio 2012 stanowi najbardziej wszechstronne środowisko do budowy atrakcyjnych, nowoczesnych aplikacji, które ? zgodnie z oczekiwaniami klientów ? są zawsze aktywne i dostępne z dowolnego miejsca oraz inteligentnie przetwarzają dane.Polska premiera online odbędzie się 14 września 2012.

?Zapewniamy deweloperom bezprecedensowe możliwości tworzenia nowoczesnych aplikacji klienckich połączonych z usługami w chmurze, które jeszcze łatwiej udostępniają użytkownikom informacje w dowolnej chwili i przy użyciu dowolnego urządzenia? ? powiedział S. Somasegar, wiceprezes korporacyjny działu Developer Division firmy Microsoft.?Visual Studio 2012 wraz z platformą .NET Framework 4.5 zapewniają najbardziej wszechstronny zestaw narzędzi do wyjątkowo sprawnej pracy. Stanowią centrum budowy aplikacji na najnowsze i najlepsze platformy oferowane przez Microsoft?.

Polscy użytkownicy poznają kluczowe nowości nowego pakietu w trakcie lokalnej premiery online. Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji o nowościach oferowanych przez Visual Studio 2012 oraz zadania ekspertowi pytań. Dodatkową atrakcją będzie możliwość wygrania biletów na największą konferencję dla programistów TechEd North America 2013.

Nowoczesny sposób tworzenia aplikacji

Visual Studio 2012 w połączeniu z platformą firmy Microsoft stanowi najbardziej wszechstronne środowisko do budowy atrakcyjnych, nowoczesnych aplikacji, które ? zgodnie z oczekiwaniami klientów ? są zawsze aktywne i dostępne z dowolnego miejsca oraz inteligentnie przetwarzają dane. Nowoczesne aplikacje są:

  • Skoncentrowane na użytkownikach: podporządkowane ich oczekiwaniom i dostępne z dowolnego urządzenia.
  • Społecznościowe: zintegrowane z tożsamością użytkownika i umożliwiające kontakt ze znajomymi oraz współpracownikami.
  • Skoncentrowane na danych: integracja danych z aktualnymi zadaniami umożliwia podejmowanie decyzji w odpowiednim kontekście.

Nowoczesne zarządzanie cyklem życia

Visual Studio 2012 ułatwia wszystkim zespołom wdrożenie zasad nowoczesnego zarządzania cyklem życia aplikacji. Sprzyja to przyspieszeniu innowacyjności, zmniejszeniu ryzyka oraz dostarczaniu wysokiej jakości aplikacji potrzebnych zarówno firmom, jak i konsumentom. Spośród nowoczesnych praktyk zarządzania cyklem życia aplikacji, których stosowanie umożliwia Visual Studio 2012, można wymienić:

  • Narzędzia do planowania i zarządzania projektami zapewniające zespołom aktualne informacje potrzebne do zsynchronizowanej pracy. Spośród najważniejszych funkcji można wymienić zarządzanie rejestrem produktu (backlog), planowanie sprintów i wydań, zarządzanie wydajnością zespołu i jej prognozowanie, śledzenie działań na poszczególnych etapach przy użyciu narzędzi zespołowych (do zarządzania wymaganiami, pracami rozwojowymi, testowaniem i opiniami zwrotnymi), a także podgląd stanu realizacji i zagrożeń w czasie rzeczywistym.
  • Narzędzia i przepływy pracy znoszące bariery w obrębie zespołu i związane z integracją funkcjonalną. Narzędzia te umożliwiają integrację użytkowników i innych zainteresowanych stron w celu wczesnego i częstego pozyskiwania opinii na temat funkcjonalności produktu i kierunku jego rozwoju. Zwiększają efektywność pracy deweloperów oraz ich współpracy. Integrują pracę deweloperów i testerów w celu skrócenia cykli wykrywania i usuwania usterek, a także umożliwiają integrację metody DevOps w celu przyspieszenia rozwoju aplikacji i skrócenia średniego czasu naprawy (MTTR).
  • Narzędzia i przepływy pracy umożliwiające stosowanie praktyk zapewniania jakości w całym cyklu życia aplikacji, takich jak wymagane działania, elastyczne narzędzia i platformy do testowania, ciągły napływ opinii zwrotnych, ciągła integracja oraz zintegrowane raportowanie na podstawie metryk jakościowych.

.NET Framework 4.5

Microsoft udostępnił także platformę .NET Framework 4.5. Zapewnia ona deweloperom najbardziej wszechstronne i efektywne środowisko tworzenia aplikacji klienckich (Windows Forms, WPF, aplikacje ze sklepu Windows 8 Store), lokalnych (Windows Server) i w chmurze (Windows Azure).

Rozbudowane możliwości platformy .NET Framework 4.5 obejmują udoskonalenia wydajności oraz ułatwienia programowania asynchronicznego i równoległego. W przypadku wersji klienckiej platforma .Net Framework 4.5 udostępnia funkcje .NET i XAML aplikacjom ze sklepu Windows 8 Store.

.NET Framework 4.5 na serwerach stanowi także podstawę technologii ASP.NET, WIF (Windows Identity Foundation), Entity Framework i WCF (Windows Communication Foundation). W przypadku rozwiązań w chmurze Windows Azure zapewnia pełną obsługę technologii .NET przy użyciu zestawu Windows Azure SDK for .NET.

Bezpłatną wersję próbną Visual Studio 2012 można pobrać już dziś na okres 90 dni.

Informacje o produktach i dostępności

Visual Studio 2012 można pobrać lub kupić ze strony www.microsoft.com/visualstudio, na której można także znaleźć więcej informacji.

Oprogramowanie .NET Framework 4.5 i dodatkowe informacje można uzyskać na stroniehttp://www.microsoft.com/net/.