?Tilia cordata?, „Paul`s Scarlet”, „Elegantissima” oraz „Irga Elcholz” nowymi mieszkańcami otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie

W kwietniu br. przed turniejem UEFA EURO 2012 otoczenie Stadionu Narodowego zostało wzbogacone o 86 drzew w ramach nasadzeń zastępczych. Wzdłuż nowo wybudowanych alejek zadomowiły się wówczas następujące gatunki: dąb szypułkowy (Quercus robur) – 6 sztuk, dąb błotny (Qurcus palustris) – 15 sztuk, a także w liczbie 65 sztuk – lipa drobnolistna (Tilia cordata). 

W listopadzie 2012 r. do roślinności okalającej Stadion Narodowy dołączyły 141 drzewa oraz 750 krzewów. Nasadzenia zostały wykonane w okolicy Ronda Waszyngtona, przystanku kolejowego ?Warszawa Stadion? i koło ul. Siwca:

  1. lipy drobnolistne w liczbie 135 sztuk – o obwodach pni co najmniej 20 cm, wysokości nie mniejszej niż 4 m i szerokość korony minimum 1,5 m;
  2. drzewa gatunku głóg w odmianie ?Paul?s Scarlet?? – 6 sztuk ? o obwodach pni co najmniej 14 cm z uformowaną koroną;
  3. krzewy gatunku dereń w odmianie ?Elegantissima? o powierzchni łącznej ok. 100 m2 ( 500 sztuk) – wieloletni, prawidłowo ukształtowany materiał szkółkarski pochodzenia krajowego;
  4. krzewy Irga ?Elcholz? w formie grup zwartych o powierzchni ok. 50 m2 (250 sztuk) ? wieloletni, prawidłowo ukształtowany materiał szkółkarski pochodzenia krajowego.

Decyzję o liczbie zastępczych nasadzeń drzew i krzewów Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. podjęło w porozumieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Parametry jakościowe nasadzeń zostały ściśle określone. Materiał szkółkarski roślin był wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Jakościowego wyboru materiału roślinnego dokonał inspektor nadzoru ds. zieleni, który również odebrał prawidłowość jego posadzenia.

Do nasadzeń zostały wybrane rozrośnięte egzemplarze, więc efekt jest widoczny od razu, a w pełnej krasie zieleń zaprezentuje się na wiosnę.