Szef IT ASTORa wśród najlepszych CIO 2012

Szefowie IT są jednymi z kluczowych graczy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. 11 grudnia podczas Gali CIO – największej imprezy środowiska top menedżerów IT w Polsce, już po raz 10-ty, wyłoniono najlepszych CIO Roku 2012. W tym doborowym towarzystwie 13 finalistów znalazł się Marek Zamojski, kierownik Działu IT w firmie ASTOR, dostarczającej usługi i nowoczesne technologie dla przemysłu.

Konkurs skierowany jest do dyrektorów IT, którzy chcą podzielić się swoimi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania IT. O tytuł CIO (z ang. Chief Information Officer) Roku mogą ubiegać się menedżerowie, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat zainicjowalii przeprowadzili działania istotne dla biznesu konkretnej firmy, a które w bieżącym roku znalazły swój wyraźny i wymierny finał.

Efektem pracy jury, złożonego z doświadczonych top menedżerów IT jest wyłonienie CIO – charyzmatycznego przywódcy, wykraczającego poza obowiązujące ramy i ograniczenia, współodpowiedzialnego za losy firmy, jej strategię i sukces. Tytuł CIO Roku przypada najbardziej wszechstronnemu, a zarazem najbardziej wyjątkowemu menedżerowi IT, który przypieczętował i udowodnił swoją wyjątkowość osiągnięciami zwieńczonymi w 2012 roku.

Marek Zamojski, kierownik IT w firmie ASTOR oraz finalista Konkursu CIO 2012 komentuje: ?ASTOR dostarcza nowoczesne technologie, wspierając swoich klientów w podnoszeniu efektywności i konkurencyjności na rynku. Toteż zawsze staramy się być o krok przed naszymi partnerami biznesowymi, by móc lepiej ich wspierać. To niezwykle cenne wyróżnienie zawdzięczam przede wszystkim zespołowi IT, który współpracując z pracownikami z innych działów, każdego dnia wdraża systemy informatyczne, bez których trudno wyobrazić sobie codzienną pracę blisko 100 zatrudnionych w spółce osób. Podczas jubileuszowej gali wręczenia nagród niezwykle budująca była dla mnie możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami konkursu, którzy reprezentowali różne gałęzie przemysłu. Spotkanie to uświadomiło mi, że niezależnie od wielkości firmy, czy też branży, dyrektorzy IT na co dzień stają przed bardzo zbliżonymi i często strategicznymi zagadnieniami, wpływającymi na rozwój oraz dalsze losy swojej firmy. Spośród nich najważniejszym jest zwiększenie efektywności i zysku. Okazuje się, że niezależnie od wielkości organizacji odpowiedź jest taka sama: dobry, zgrany zespół, wsparty przez nowoczesne technologie.?

Marek Zamojski od 3 lat kieruje działem IT w firmie ASTOR. Absolwent Politechniki Krakowskiej trafił do firmy ASTOR na piątym roku studiów jako stażysta. Zainteresowanie  technologiami skierowało go do działu IT. Po zaledwie roku pracy został jego kierownikiem. Dziś, dział pod jego kierownictwem odnosi sukcesy wewnątrz firmy, a także poza nią (dzięki niemu ASTOR zdobył wyróżnienie w konkursie Businessman.pl na 100 najlepiej zinformatyzowanych firm w Polsce).

Najmłodszy finalista konkursu CIO jest czynnym wyznawcą metody Getting Things Done: ?Zawsze w życiu zawodowym, jak i prywatnym wyznaczam sobie cele, a następnie je osiągam.” ? mówi o sobie Marek Zamojski.