Stypendia Google

Z przyjemnościa informujemy, że możecie się już ubiegać się o dwa rodzaje stypendiów Google oferowanych w 2013 r.

Pierwsze z nich, Google Anita Borg Memorial Scholarship jest otwarte dla studentek na wszystkich poziomach studiów w roku akademickim 2013/2014 uczących się w Europie, na Bliskim Wschodzie bądź w Afryce. Studentki kwalifikujące sie do stypendium muszą być na studiach informatycznych bądź ściśle związanych z informatyką lub technologią i mieć dobre osiągnięcia w nauce.

Drugie, to Stypendium Google dla Studentów z Niepełnosprawnością, jest ono otwarte dla studentów wszystkich poziomów studiów w roku akademickim 2013/2014 w Europie i Izraelu. Studenci kwalifikujący sie do stypendium muszą być na studiach informatycznych bądź ściśle związanych z informatyką lub technologią i mieć dobre wyniki w nauce. Stypendium jest skierowane do studentów niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie, bądź z innymi przewlekłymi schorzeniami.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Nicola Dixon, University Outreach