Średnicówka już bez przeszkód

Toruńscy drogowcy mogą już zawierać umowę na budowę Trasy Średnicowej Północnej. Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie nie uznała odwołania dotyczącego wyników przetargu, złożonego przez firmę Eurovia POLSKA SA.

O kontrakt na budowę pierwszego odcinka Trasy Średnicowej Północnej, który połączy ulicę Grudziądzką z Szosą Chełmińską, starało się 9 firm z całej Polski. Najtańszą ofertę złożyła Skanska z Warszawy, wyceniając swoją ofertę na 35,5 mln złotych. To właśnie ta propozycja, po ocenie formalno-prawnej, została uznana za najkorzystniejszą. Wybór ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprotestowała Eurovia Polska S.A i złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
KIO uznała jednak, że odwołanie jest bezzasadne i oddaliła je w całości. Daje to zielone światło drogowcom. Na styczeń 2013 roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą. Firma Skanska będzie miała na realizację zadania 14 miesięcy, od dnia jej podpisania.

Trasa Średnicowa Północna leżąca w głównym, szkieletowym układzie drogowym  miasta, przebiega od Szosy Bydgoskiej, przez skrzyżowanie z ul. Okrężną, Szosą Chełmińską do ul. Grudziądzkiej i dalej przez skrzyżowanie z ul. Chrobrego, ul. Wschodnią i ul. Olsztyńską do Szosy Lubickiej. Umowa, która zostanie podpisana ze Skanską, dotyczy pierwszego etapu inwestycji, czyli budowy prawie 1,5 km odcinka drogi od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej. Powstaną tam dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań, chodniki i  ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy, po stronie południowej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Legionów. Prace obejmą także wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia drogowego. W ramach tego zadania zostaną wybudowane również skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką,  Szosą Chełmińską i Legionów.

Budowa Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W myśl podpisanej 16 listopada 2010 r. umowy, wyniesie ono 50% kosztów projektu.