Schneider Electric o innowacyjnej energetyce podczas VII Forum Energetycznego w Sopocie

Tematem przewodnim VII Forum Energetycznego w Sopocie była analiza polityki energetycznej państw Unii Europejskiej. W panelu dyskusyjnym Innowacje w energetyce – korzyści dla gospodarki i odbiorców? wzięli udział: Michał Ajchel, Wiceprezes ds. Efektywności Energetycznej Schneider Electric Polska, Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, David Dornbusch, Prezes CleanTuesday.

Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podczas otwierającej panel prezentacji Innowacje w energetyce ? perspektywa URE, ocenił, że podstawowym warunkiem powstawania innowacji jest środowisko konkurencyjne. Rozwój koncepcji sieci inteligentnej, jest jednym z trzech, obok uwolnienia rynku gazu i elektryczności, strategicznych projektów realizowanych przez URE.

Przyszłość energetyki to innowacje. Postępujący proces liberalizacji rynku energetycznego, aktywne zaangażowanie się w ochronę środowiska oraz „szukanie” sposobów na efektywne wykorzystanie energii przez klienta końcowego to zachęty dla spółek energetycznych do poszukiwania zupełnie nowych, dotychczas niedostępnych rozwiązań.

Powinniśmy postawić na energetykę rozproszoną, na stawianie kolektorów słonecznych, fotowoltaikę, pompy ciepła czy energetykę wiatrową. Różne rodzaje OZE powinny się lokalnie uzupełniać, tworząc układy hybrydowe wykorzystujące inteligentne sieci do przesyłania energii – powiedział Michał Ajchel, Schneider Electric.

Paneliści odnieśli się również do nowej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED), którą w tym roku przyjął Parlament Europejski, a która wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią. Mają one polegać m.in. na modernizacji budynków administracji publicznej, lepszym gospodarowaniu energią przez jej dystrybutorów i dostawców oraz na obowiązkowych audytach energetycznych dla dużych firm.

Obok poszukiwania nowych źródeł energii i doskonalenia technologii jej pozyskiwania słusznie coraz większy nacisk kładzie się na lepsze gospodarowanie energią, ograniczające straty powstałe w trakcie przesyłu i użytkowania urządzeń elektrycznych. Ze względu na faktyczną wydajność większości elektrowni, jak i straty spowodowane przesyłem i rozdziałem mocy, 1 kW zużyty w budynku wymaga wytworzenia 3 kW. W związku z tym każda oszczędność w budynku to 3 razy większa oszczędność na etapie wytwarzania energii – podkreślił Michał Ajchel, Schneider Electric.

Forum Energetyczne to konferencja polityczno ? biznesowa skupiająca najważniejsze nazwiska ze świata polityki i gospodarki. W tegorocznej edycji uczestniczyło około 400 osób z Polski i z zagranicy: politycy, biznesmeni, eksperci ds. energetyki.