SAP podaje rekordowe wyniki za IV kwartał i cały rok 2012

W całym roku przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, liczone przed zastosowaniem MSSF, wzrosły o 17% do 13,2 mld EUR.

  • To dwunasty z rzędu kwartał, w którym firma SAP odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, liczony przed zastosowaniem standardów MSSF.
  • Przychody wyższe od prognozowanych ? przy stałych kursach walut przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem w całym roku 2012, liczone przed zastosowaniem MSSF, wzrosły o 13%.
  • W całym roku przychody z oprogramowania i subskrypcji oprogramowania w chmurze[1], liczone przed zastosowaniem MSSF, wzrosły o 21% do 5 mld EUR (17% przy stałych kursach walut).
  • Bardzo duży udział przychodów ze sprzedaży oprogramowania w całym roku 2012 dzięki wprowadzonym na rynek innowacjom ? 392 mln EUR ze sprzedaży platformy SAP HANA i 222 mln EUR ze sprzedaży rozwiązań mobilnych.
  • Wzrost sprzedaży rozwiązań dostarczanych w chmurze ? ekstrapolowane na pełny rok przychody ze sprzedaży rozwiązań tego typu sięgnęły 850 mln EUR[2].
  • Zysk operacyjny za cały rok 2012, liczony przed zastosowaniem MSSF, wzrósł o 11% do 5,21 mld EUR (7% do 5,02 mld EUR przy stałych kursach walut ? prognoza zakładała wzrost do poziomu 5,05 ? 5,25 mld EUR).

WALLDORF, Niemcy ? 23 stycznia 2013 ? SAP AG (NYSE: SAP) ogłosił dzisiaj wstępne wyniki finansowe za czwarty kwartał zakończony 31 grudnia 2012 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BIZNESOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ I CAŁY ROK OBRACHUNKOWY 2012

SAP osiągnął w 2012 roku rekordowe wyniki. Całkowite przychody (licząc przed zastosowaniem standardów MSSF) wzrosły o 14% rok do roku i przekroczyły 16 miliardów euro. Przychody z oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem (przed zastosowaniem MSSF) wzrosły o 17% do 13,2 miliarda euro. Przychód z oprogramowania i subskrypcji oprogramowania w chmurze (przed zastosowaniem MSSF) wzrósł o 21% rok do roku do 5 miliardów euro.

SAP wykazał się silnym całkowitym wzrostem w czwartym kwartale. Firma osiągnęła wysokie przychody z licencji oprogramowanie w regionie APJ. Region EMEA osiągnął znakomite wyniki, biorąc pod uwagę stale niepewne otoczenie gospodarcze. Region obu Ameryk wykazał się solidnym wykonaniem przychodów z oprogramowania w porównaniu z ubiegłym rokiem. SAP odnotował wyjątkowy wzrost sprzedaży w swoich kluczowych obszarach innowacyjności: SAP HANA, rozwiązania mobilne i rozwiązania dostarczane w chmurze. Sprzedaż SAP HANA osiągnęła świetny poziom blisko 200 mln euro w czwartym kwartale, zaś w całym roku: blisko 400 mln euro. Rozwiązania mobilne przyniosły ponad 220 mln euro przychodów z licencji oprogramowania, osiągając założony wcześniej cel roczny.

W czwartym kwartale nadal silnie rozwijała się sprzedaż oprogramowania w chmurze. Ekstrapolowany na cały rok przychód z tego segmentu wyniósł blisko 850 mln euro. Składały się na niego przychody z dwóch obszarów: aplikacji w chmurze (Cloud Applications) i Ariba. Biorąc pod uwagę ekstrapolację na 12 miesięcy, w zakresie samych aplikacji w chmurze przychody z nowych i wcześniejszych subskrypcji oprogramowania wzrosły dziewiętnastokrotnie w czwartym kwartale. Jeśli dołączyć do tego SuccessFactors za 2011 rok, to wzrost jest trzycyfrowy na poziomie[3]. Przychody z subskrypcji samych tylko rozwiązań SuccessFactors w perspektywie 12 miesięcy wzrosły o 95%.

?Rozwiązania udostępnione przez SAP w 2012 r. pomagają firmom zaspokajać potrzeby konsumentów w czasie rzeczywistym. Zainwestowaliśmy w naszą sztandarową innowację, platformę SAP HANA, i wzmocniliśmy naszą najlepszą w branży ofertę rozwiązań udostępnianych w chmurze. Udało nam się również wprowadzić na rynek rozwiązania branżowe, z których można korzystać w dowolnym miejscu za pośrednictwem urządzeń mobilnych? ? powiedzieli współdyrektorzy generalni SAP: Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe. ?Dynamika wzrostu naszych przychodów jeszcze nigdy nie była silniejsza. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do osiągnięcia naszych celów na rok 2015?.

?W całym roku wygenerowaliśmy 5 mld EUR przychodów z subskrypcji na oprogramowanie i usługi udostępniane w chmurze (liczonych przed zastosowaniem MSSF), co oznacza wzrost o 21%. Bardzo duży udział w przychodach mają nasze kluczowe innowacje, takie jak platforma SAP HANA i rozwiązania do przetwarzania w chmurze. Jesteśmy przekonani, że również w 2013 roku utrzymamy dwucyfrową dynamikę wzrostu i jeszcze bardziej podniesiemy naszą rentowność? ? powiedział Werner Brandt, dyrektor ds. finansowych SAP.

PROGNOZY BIZNESOWE

SAP podaje następujące prognozy na cały rok 2013:

  • Firma przewiduje, że wzrost przychodów z subskrypcji na oprogramowanie i rozwiązania udostępniane w chmurze w całym roku 2013, liczony przed zastosowaniem MSSF, wyniesie 14 ? 20% przy stałych kursach walut (2012: 5,00 mld EUR). W tej kwocie przychody z subskrypcji i serwisu rozwiązań udostępnianych w chmurze, liczone przed zastosowaniem MSSF, mają wynieść ok. 750 mln EUR przy stałych kursach walut (2012: 342 mln EUR).
  • Firma szacuje, że wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem w całym roku 2013, liczony przed zastosowaniem MSSF, wyniesie 11 ? 13% przy stałych kursach walut (2012: 13,25 mld EUR).
  • Firma prognozuje, że zysk operacyjny za cały rok 2013, liczony przed zastosowaniem MSSF, wyniesie 5,85 ? 5,95 mld EUR przy stałych kursach walut (2012: 5,21 mld EUR).
  • Firma przewiduje, że realna stawka podatkowa w całym 2013 roku, liczona według standardów MSSF, wyniesie 25,5 ? 26,5% (2012: 26,1%), natomiast liczona przed zastosowaniem MSSF ukształtuje się na poziomie 27,0 ? 28,0% (2012: 27,4%).

[1] Rozpoczynając od czwartego kwartału i całego roku rozliczeniowego 2012 SAP wprowadza dodatkową pozycję na liście przychodów: ?oprogramowanie i subskrypcja oprogramowania dostarczanego w chmurze?. Kwoty z tej pozycji są sumą przychodów z oprogramowania oraz ze wsparcia i subskrypcji rozwiązań dostarczanych w chmurze. Zawartość tej pozycji, jak i pozostałych pozycji w rachunku wyników, pozostają bez zmian.

[2] Roczny ekstrapolowany przychód z rozwiązań w chmurze pochodzi z dwóch segmentów sprzedaży SAP: aplikacje w chumurze i Ariba (Cloud Applications and Ariba) w czwartym kwartale 2012 i zawiera firmę Ariba (przed przyszłym wzrostem). Ekstrapolowany na cały rok przychód jest obliczany jako całkowity wynik finansowy działu rozwiązań w chmurze za czwarty kwartał, pomnożony przez 4.

[3] Wskaźnik wzrostu rok do roku za czwarty kwartał 2012 w zakresie nowych i wcześniej zakontraktowanych subskrypcji oprogramowania w chmurze odnosi się do aplikacji SAP w chmurze z wyłączeniem Ariby. Jest to wstępny szacunek wzrostu przy założeniu, że przejęcie SuccessFactors miało miejsce w dn. 1 stycznia 2011 r. Więcej informacji nt. kalkulacji przed zastosowaniem MSSF znajduje się na stronie www: Explanation of Non-IFRS Measures.