Rząd wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa

Premier zainaugurował realizację rządowego programu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

– Docelowo suma kredytów może osiągnąć nawet 500 mln zł – oświadczył Donald Tusk podczas uroczystości podpisania pierwszych umów Banku Gospodarstwa Krajowego z bankami partnerskimi, na mocy których będą one mogły obejmować gwarancjami de minimis kredyty obrotowe udzielane przedsiębiorcom.

Donald Tusk mówił, że tylko szybka reakcja państwa w sytuacji spowolnienia gospodarczego, w jakiej znalazły się gospodarki europejskie, daje szanse na ominięcie tych najgroźniejszych raf. – W Polsce chcemy działać szybciej, także patrząc na błędy tych, którzy działali zbyt wolno – zadeklarował szef rządu.

Donald Tusk potwierdził, że podstawowym zadaniem rządu są skuteczne i szybkie działania, które zapobiegną utracie miejsc pracy i będą sprzyjać tworzeniu nowych. – Trzeba to robić kreatywnie i oryginalnie, nie bojąc się nowych rozwiązań  – mówił.

– Musieliśmy znaleźć taką metodę, dzięki której nie zadłużając Polski, będziemy mogli użyć możliwości państwa na rzecz gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – mówił premier o nowym systemie. Donald Tusk podkreślił, że zapewni on bezpieczeństwo zarówno państwu, jak i bankom partnerskim, a przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom. A ten ostatni element przełoży się na bezpieczeństwo miejsc pracy w Polsce.