Ryszard Grzelak odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej w Grupie Europ Assistance

Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska z dniem 1 stycznia 2013 r. objął funkcję zarządzającego działalnością Grupy Europ Assistance w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poza dotychczas zajmowanym stanowiskiem Prezesa Zarządu Europ Assistance Polska, Ryszard Grzelak będzie odpowiadał także za działalność Grupy w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, obsługiwanych przez Europ Assistance Czechy, Europ Assistance Rosja oraz Europ Assistance Węgry.

– Zarówno wieloletnie doświadczenie Ryszarda Grzelaka, jak i jego znajomość branży, potwierdzone bardzo dobrymi wynikami polskiej spółki z pewnością przyczynią się do osiągnięcia sukcesu i wzmocnienia naszej pozycji rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzymy również, że dzięki powierzeniu Ryszardowi Grzelakowi nowej funkcji, Europ Assistance stanie się liderem rynkowym w zakresie innowacji, jakości i efektywności w całej Europie Środkowo ? Wschodniej ? powiedział Paolo Frapiccini, Wiceprezes Grupy Europ Assistance.

Ryszard Grzelak jest Prezesem Zarządu Europ Assistance Polska od lutego 2005 roku. Uprzednio, po szkoleniu menedżerskim i pracy w Deutsche Bank AG we Frankfurcie nad Menem (1992 ? 1995), pracował w Polsce na stanowiskach kierowniczych w Grupie HypoVereinsbank (1997- 2002) i w Banku PEKAO SA (2003-2005), odpowiadając m.in. za zarządzanie relacjami z klientami korporacyjnymi. Absolwent m.in. Studiów Doktoranckich SGH oraz Business School IESE w Barcelonie.

– Bardzo się cieszę z powierzonych mi nowych obowiązków. Jest to dla mnie niezmiernie interesujące wyzwanie menedżerskie, ale również docenienie osiągnięć Europ Assistance Polska i moich współpracowników. Jestem przekonany, że korzystając z najlepszych praktyk i doświadczeń Europ Assistance w Polsce, Czechach, Rosji i na Węgrzech, razem z doświadczonymi menedżerami tych spółek, stworzymy silny zespół i region oferujący rozwiązania z zakresu Care Services na najwyższym poziomie, spełniające oczekiwania naszych partnerów i klientów ? dodaje Ryszard Grzelak.