Rozwój Fabryki Układów Hamulcowych Robert Bosch we Wrocławiu

Referat Volkera Schieka, dyrektora Fabryki Układów Hamulcowych Robert Bosch we Wrocławiu, z okazji rocznej konferencji prasowej w dniu 17 maja 2012 roku.

Szanowni Państwo!

W moim referacie przedstawię najważniejsze produkty fabryki układów hamulcowych we Wrocławiu oraz dane dotyczące rozwoju w 2011 roku.

W naszej fabryce, która obecnie jest częścią działu branżowego Bosch Chassis Systems Control, produkowane są wszystkie ważne komponenty układu hamulcowego z wyjątkiem tarcz hamulcowych oraz komponentów elektronicznych (ABS/ESP).

Zasady procesu hamowania, na który zasadniczy wpływ mają nasze produkty, zostały już wyjaśnione podczas poprzedniej konferencji prasowej, dlatego od razu przejdę do grup produktów oraz wielkości produkcji w roku 2011:

? Zespoły mocy (Power Booster): 1,1 mln sztuk
? Korektory hamowania (Proportional Valve): 0,35 mln sztuk
? Zaciski hamulcowe (Disc Brake Caliper): 3,0 mln sztuk (+36%)
? Hamulce bębnowe (Drum Brake): 1,1 mln sztuk

Zapowiadany podczas ubiegłorocznej konferencji prasowej wzrost został zrealizowany. W 2011 roku zwiększyliśmy nasze obroty o 30%, czyli z 475 mln złotych do 619 mln złotych. Wzrost wpłynął pozytywnie także na zatrudnienie, co pokazuje większa o około 7% liczba pracowników Fabryki, wynosząca na koniec 2011 roku 863 osoby. Po znacznych inwestycjach z lat ubiegłych, w roku 2011 zainwestowaliśmy kolejne 41 mln złotych w zrównoważony rozwój naszej Fabryki Układów Hamulcowych we Wrocławiu. W związku z naszym rozwojem, także nasi lokalni dostawcy mogli zwiększyć zatrudnienie w ramach swoich organizacji.

Rozwój zawdzięczamy przede wszystkim naszym klientom oraz optymalizacji procesów. Produkty z naszej fabryki są dostarczane niemal wszystkim renomowanym producentom samochodów, takim jak: Citroen, Dacia, Ferrari, Fiat, Ford, Iveco, Lancia, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, a także Volkswagen i Skoda.

W roku 2012 spodziewamy się dalszego wzrostu, związanego zwłaszcza z uruchomieniem nowej produkcji dla klientów Iveco i Fiat. W 2011 roku rozpoczęliśmy z sukcesem produkcję zespołów mocy oraz zacisków hamulcowych dla BMW.

Na zakończenie chciałbym omówić jeszcze ważne aspekty naszych działań w bieżącym roku:

? Koncepcje wzornicze Lean Line przy organizacji nowych oraz reorganizacji istniejących linii produkcyjnych oraz optymalizacja. Korzystamy przy tym z metodyki Mock-Up. Polega ona na bardzo wczesnym wykonaniu pierwszych prototypów nowych linii produkcyjnych z dostępnych materiałów, np. kartonów, co gwarantuje niski koszt i szybkie tempo. Następnie zespół złożony z inżynierów procesowych oraz pracowników produkcji analizuje nową koncepcję produkcji. Pozwala to zweryfikować m.in. efektywność realizacji, trwałość i ergonomię nowej koncepcji na wczesnym etapie planowania, zanim nowa linia produkcji zostanie wdrożona. Ekonomiczność takiej procedury, którą zapewnia także koncepcja Mock-Up, może być dodatkowo modyfikowana na wielu etapach dzięki informacjom zwrotnym.

? Ponadto, w naszej fabryce wprowadziliśmy tzw. ?szkołę BPS?. BPS to skrót od Bosch Production System oznaczający systematykę naszych procesów produkcyjnych i pokrewnych. Celem BPS jest wyeliminowanie marnotrawstwa z procesów. Przede wszystkim w dziedzinach takich, jak produkcja i logistyka oraz proces realizacji zamówień, ale także w obszarach pokrewnych. W ramach kilkustopniowej ?szkoły BPS? wszyscy pracownicy naszej fabryki, zależnie od zakresu zadań, są wprowadzani w arkana BPS. Podstawowy moduł wiedzy jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników, niezależnie od pełnionej funkcji. Chcemy przez to osiągnąć jednolitą świadomość naszych procesów produkcyjnych oraz zwiększyć ich wagę, tak, aby pracownicy, którzy nie mają na co dzień do czynienia z produkcją, lepiej rozumieli, jaki wpływ ma pełniona przez nich funkcja na proces produkcji, a także aby umieli rozpoznać potencjał racjonalizacji i wdrażali go później w swoich zespołach.

? Kamieniem milowym w działalności naszej fabryki jest budowa prototypowni oraz działu rozwoju produktów w segmencie zespołów mocy, co ma na celu rozbudowę i zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszej fabryki w przyszłości.

Wszystko to świadczy o tym, że w interesie firmy Bosch pozostaje inwestowanie w Polsce oraz w dalszej perspektywie tworzenie kolejnych miejsc pracy. Dowiodła tego także wizyta Prezesa Zarządu Robert Bosch GmbH w Warszawie oraz we Wrocławiu w październiku 2011 roku.

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W obszarach techniki motoryzacyjnej, energetyki i wyposażenia budynków, technologii przemysłowej oraz dóbr użytkowych, ponad 300 000 pracowników Boscha wygenerowało w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest ?bliżej nas?.

Przedsiębiorstwo, które początkowo nosiło nazwę ?Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki?, zostało założone w 1886 roku, w Stuttgarcie, przez Roberta Boscha (1861?1942). Społeczno-prawna struktura spółki Robert Bosch GmbH zapewnia Grupie Bosch niezależność i samodzielność. Umożliwia to przedsiębiorstwu tworzyć dalekosiężne plany oraz inwestować w ważne dla przyszłości firmy projekty. 92 proc. udziałów w spółce Robert Bosch GmbH należy do fundacji Robert Bosch Stiftung GmbH. Prawem głosu dysponuje większościowo instytucja powiernicza Bosch Industrietreuhand KG, która pełni funkcje rynkowe udziałowca. Pozostałe udziały znajdują się w rękach rodziny Bosch oraz spółki Robert Bosch GmbH.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.