Równouprawnienie się opłaca

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej wprowadziła projekt o nazwie ?Równouprawnienie się opłaca?, którego realizację w 34 krajach zleciła międzynarodowej firmie konsultingowej Roland Berger Strategy Consultants.

?Równouprawnienie się opłaca? jest największym międzynarodowym programem realizowanym obecnie przez Roland Berger Strategy Consultants. Projekt jest równocześnie przeprowadzany w 34 krajach: 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących ? Chorwacji, Turcji, Macedonii, Serbii, Norwegii, Islandii i Liechtenstein. Niezbędna dla powodzenia inicjatywy jest wymiana informacji i najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami. Poza stworzeniem obszernej strony internetowej, kluczową platformą dyskusyjną na poziomie krajów są warsztaty z liderami biznesu i osobami decyzyjnymi w każdym z krajów uczestniczących w tym programie. Warsztaty zorganizowane w Warszawie okazały się być dużym sukcesem, a dzięki aktywności uczestników były bardzo interaktywne. Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli zarządów i departamentów HR największych firm w Polsce. Okazało się, że polskie firmy mają i stosują już wiele narzędzi zapewniających i promujących równouprawnienie w ich organizacjach.

Okazją do międzynarodowej wymiany informacji będzie finałowa konferencja w Brukseli, którą zaplanowano na marzec 2013 r.

Równouprawnienie płci jest podstawową zasadą Unii Europejskiej i konsekwentnie znajduje się na liście priorytetowych działań Komisji Europejskiej. ?Strategia równości kobiet i mężczyzn w latach 2010-2015? ma na celu odwołanie się do pozostałych wyzwań w tym temacie, a w szczególności do rynku pracy. W celu zapewnienia wsparcia dla tej strategii, Komisja Europejska wprowadziła projekt o nazwie ?Równouprawnienie się opłaca?. Celem inicjatywy jest podkreślenie znaczenia biznesowego lepszego wykorzystania potencjału kobiet na rynku pracy oraz wsparcie przedsiębiorstw w osiąganiu efektywnego dostępu do uzdolnionych kobiet, a tym samym zaspokajanie zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. ?Potrzeba realizacji tego programu wynika przede wszystkim ze zmiany struktury demograficznej i starzenia się społeczeństwa. Punktem wyjścia była dysproporcja w zarobkach, jednakże program został dostosowany do specyfiki każdego z krajów. I tak np. w Polsce ogólny udział kobiet na polskim rynku pracy jest niższy od średniej Unii Europejskiej, natomiast odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu jest znacznie niższy niż średnia Unii. Łączenie ról rodzinnych i zawodowych dla części kobiet w Polsce może być utrudnione ze względu na konieczność wyboru ? albo podjęcie pracy na pełen etat albo wcale.? ? mówi Jagoda Kańkowska-Berke, Senior Consultant w Roland Berger Strategy Consultants.

Partnerami Społecznymi inicjatywy w Polsce są PKPP Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza i NSZZ ?Solidarność?. Rzecznikiem inicjatywy w Polsce jest Pani dr Henryka Bochniarz.