RMF FM zyskuje w komercyjnej grupie słuchaczy radia

RMF FM dystansuje konkurencję w komercyjnej grupie słuchaczy radia, którą stanowią osoby w wieku 16-49 lat.

Według najnowszej fali badań instytutu MillwardBrown SMG/KRC, udział RMF FM w czasie słuchania w tej grupie docelowej wynosi obecnie 28,9% i na przestrzeni trzech miesięcy wzrósł o 5%. Wynik RMF FM jest wyraźnie wyższy od następnej w rankingu stacji radiowej, co daje RMF FM pozycję niekwestionowanego lidera słuchalności.

UDZIAŁ W CZASIE SŁUCHANIA
osoby w wieku 16-49 lat
03-05.2012 04-06.2012 05-07.2012
Radio RMF FM 27,6% 28,3% 28,9%
Radio ZET 17,1% 17,2% 17,0%
Program 3 PR 8,6% 8,4% 8,2%
Program 1 PR 4,3% 4,6% 4,9

Źródło: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC; 03-05.2012, 04-06.2012, 05-07.2012; TG: osoby w wieku 16-49 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 12550, 12683, 12832.