PZU Ukraina z odświeżonym znakiem

PZU Ukraina odświeżył swój znak, dostosowując logo i identyfikację wizualną do obowiązującej od maja 2012 roku w Polsce i na Litwie. Wczoraj w Kijowie podczas specjalnego spotkania z udziałem Andrzeja Klesyka, prezesa Zarządu PZU SA odbyło się uroczyste wprowadzenie nowej identyfikacji na Ukrainie. Dziś prezes PZU spotkał się także z Premierem Ukrainy Mykoła Azarowem.

Podczas spotkania z przedstawicielami PZU Ukraina Andrzej Klesyk podkreślił dobre wyniki, jakie udało się osiągnąć PZU Ukraina w ostatnich latach. Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych spółka osiągnęła wzrost składki przypisanej brutto o ponad 23% w I półroczu 2012 roku w porównaniu do I półrocza 2011 roku. Odświeżone logo ma być jednym z wielu działań, które pomogą w utrzymaniu tego dobrego trendu i wzmocnieniu pozycji PZU Ukraina na rynku.

Prezentacja nowego znaku miała miejsce podczas uroczystego koncertu w ukraińskiej Filharmonii Narodowej, w której obok władz PZU SA i PZU Ukraina wzięli udział także przedstawiciele ukraińskiego rządu i sejmu, dyplomaci, kluczowi klienci, pracownicy i partnerzy biznesowi. Nowa identyfikacja, podobnie jak podczas odświeżenia marki w Polsce, komunikuje zmiany i innowacje, jakie miały miejsce w PZU w ostatnich latach, a także podkreśla bliskie związki pomiędzy spółkami PZU w Polsce i za granicą.

Ranga uroczystości związanych z odświeżeniem marki PZU na Ukrainie jest podkreśleniem znaczenia, jakie międzynarodowa ekspansja ma dla realizacji strategii Grupy PZU. Szczególnie istotne miejsce zajmuje w niej rozwój dotychczas istniejących biznesów: na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich.

Pierwsza polisa ubezpieczeniowa na druku PZU Ukraina została wystawiona 18 maja 2005 roku, a w spółce PZU Życie Ukraina pierwszy klient został ubezpieczony 12 marca 2005 roku. Dziś ukraińskie spółki PZU zawierają ponad 1.600 polis dziennie i ta liczba konsekwentnie rośnie. Łączna wartość inwestycji PZU na Ukrainie przekroczyła 300 mln PLN.

Według danych Biura Motorowego (Ubezpieczeniowego) Ukrainy PZU Ukraina zdobyła najwyższe oceny działalności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń OC i otrzymała pozytywne rekomendacje względem wszystkich trzech parametrów oceny ? kondycji finansowej, jakości likwidacji szkód oraz liczby skarg klientów i ubezpieczycieli.

PZU na Ukrainie znajduje się w czołowej dziesiątce firm ubezpieczeniowych, uważanych za strategiczne, czyli te, które aktywnie płacą klientom odszkodowania i spełniają przepisy prawa.

W ?Rankingu Firm Ubezpieczeniowych? prowadzonym przez Agencję Ratingową Expert-Rating PZU Ukraina jest w grupie A w kategorii ?Najwyższy poziom stabilności firm ubezpieczeniowych?. Na podstawie wyników działalności w 2011 roku PZU Ukraina została wyróżniona w nominacji ?Najbardziej efektywna sieć regionalna?.