Polska Telefonia Cyfrowa sygnatariuszem Karty Różnorodności

Polska Telefonia Cyfrowa dołączyła do sygnatariuszy międzynarodowej inicjatywy Karta Różnorodności i tym samym zobowiązała się do wprowadzenia, ewaluowania i rozpowszechniania rozwiązań mających na celu rozwój polityki równego traktowania.

Karta jest pisemnym zobowiązaniem organizacji do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.Realizowana jest w takich krajach Unii Europejskiej, jak m.in. Niemcy, Austria, Szwecja, Włochy, Francja, Belgia czy Hiszpania. Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Różnorodność jest bardzo ważnym elementem naszej strategii odpowiedzialności społecznej. W naszym firmowym środowisku każdy bez względu, m.in., na wiek, płeć, wykształcenie czy wyznawane wartości i przekonania ma równe szanse na rozwój. Dlatego w firmie wprowadzamy procedury i polityki dotyczące równego traktowania oraz wdrażamy programy, które je realizują. Wierzymy, że to właśnie różnorodny zespół jest gwarancją sukcesu organizacji ” – powiedziała Magdalena Gera-Pikulska, Członek Zarządu PTC, Dyrektor ds. Polityki Personalnej.

Zgodnie z obowiązującą w PTC misją oraz strategią HR w firmie realizujemy działania z zakresu polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością: wdrożyliśmy, m.in., strategię antymobbingową, politykę budowania relacji miedzy pracownikami, procedurę rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, wyznaczyliśmy także osobę do koordynowania działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, a nasza codzienna praca oparta jest na Kodeksie Etyki Biznesu. Prowadzimy także wewnętrzny program ?Firma Przyjazna Pracownikom?, zgodny z nurtem EAP (Employee Assitance Program), który umożliwia pracownikom zapoznawanie się z narzędziami służącymi poprawie jakości własnego życia.

Więcej o Karcie Różnorodności na stronie http://www.kartaroznorodnosci.pl/pl, a o działaniach
T-Mobile na stronie www.t-mobile.pl.