Platforma procesowa dla Deutsche Bank PBC od Infovide-Matrix

Spółka Infovide-Matrix S.A., wiodący dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT, wykonała i wdrożyła w Deutsche Bank PBC S.A. Platformę Procesową Tornado ? system obsługujący i ujednolicający proces kredytowy, zarówno dla klientów detalicznych, jak i dla biznesowych.

Platforma Procesowa Tornado obsługuje pełen proces kredytowy od momentu rejestracji danych, poprzez ocenę i analizę finansową klienta i jego grupy kapitałowej, analizę zobowiązań, decyzję kredytową, generowanie dokumentacji, aż do przygotowania danych do umowy i umożliwienia uruchomienia kredytu. System wspiera również proces monitoringu: od przetwarzania wyników ratingu, poprzez analizę aż do decyzji o uruchomieniu restrukturyzacji. W przypadku klientów indywidualnych Platforma Procesowa obsługuje kredyty hipoteczne, lombardowe, pożyczkę konsumpcyjną, karty kredytowe oraz limit w rachunku. Dla klientów biznesowych, zarówno jednoosobowych działalności, jak i korporacji, Platforma Procesowa wspiera ponad 20 produktów, w tym linie wielozadaniowe i faktoring.

?Platforma Procesowa Tornado pozwala z jednej strony na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się regulacji, z drugiej strony do bardziej efektywnego zarządzania procesami biznesowymi przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. W naszej ocenie Deutsche Bank PBC wdrażając nowoczesne narzędzie obsługujące i ujednolicające procesy kredytowe, zyskał przewagę konkurencyjną w postaci możliwości kompleksowej obsługi klientów biznesowych oraz indywidualnych, a  także łatwe i szybkie dodawanie nowych funkcjonalności. Jednocześnie wdrożona platforma w przyszłości da możliwość obsługi klientów w wielu kanałach przy zachowaniu spójnych procesów biznesowych? – powiedział Piotr Ziaja, Dyrektor Obszaru Biznesowego w sektorze bankowość i ubezpieczenia w Infovide-Matrix SA .

?Projekt wdrożenia Platformy Procesowej był złożonym przedsięwzięciem z uwagi na jego nieprzekraczalny krótki czas realizacji, integrację wielu równoległych wątków projektowych, a także konieczność powiązania wymagań biznesowych z wymaganiami zawartymi w Bazylei II. Dzięki wdrożeniu Platformy Procesowej posiadamy obecnie w Banku spójne podejście do modelu danych, wyliczania zdolności kredytowej, podejmowania decyzji oraz raportowania. Jednolity model danych dla wszystkich procesów pozwala na uproszczenie wykorzystania danych i dodawania nowych informacji na dowolnym etapie procesu kredytowego. Zespół projektowy Infovide-Matrix w całym procesie realizacji wdrożenia Platformy Procesowej wykazał się pełnym profesjonalizmem i dbałością o osiągnięcie celów projektowych oraz zgodność parametryzacji rozwiązania z założonymi przez nas wymogami? ? powiedział Adam Świrski, Dyrektor Zarządzający Ryzykiem Kredytowym Deutsche Bank PBC S.A.

?Dzięki temu, że Platforma Procesowa wykorzystuje zaawansowaną architekturę systemów opartą o komercyjny silnik BPM, szablony PDF, elastyczny język reguł biznesowych, parametryzację danych i wyliczeń na formularzach, integrację opartą o usługi na szynie ESB oraz zrzuty danych do hurtowni danych, umożliwiliśmy departamentom biznesowym Banku ujednolicenie procesów kredytowych, unifikację modelu danych, ułatwiliśmy też raportowanie oraz zapewniliśmy elastyczność i możliwość sprawnych zmian konfiguracji biznesowej systemu. Dzięki tak dobranej architekturze byliśmy w stanie nie tylko zakończyć z sukcesem i w terminie przedsięwzięcie, ale także zapewnić elastyczny rozwój rozwiązania  na lata. Na Platformie Procesowej wdrożyliśmy nie tylko procesy kredytowe, ale także wielokanałowy proces otwarcia rachunku. Planujemy też wdrożenie kolejnych procesów. Platforma Procesowa stała się naszym centralnym systemem do zarządzania i monitorowania procesów bankowych (BPM.)? ? powiedział Adam Podlewski, Head of IT / CIO Poland w Deutsche Bank.

Platforma Procesowa została zintegrowana z wieloma systemami zewnętrznymi ? systemem głównym def3000, hurtownią danych, zewnętrznym silnikiem scoringowo-ratingowym, modułem zabezpieczeń, a także z bazami Biura Informacji Kredytowej, MIG ? DZ oraz MIG ? BR.