Planet PR w kręgu opowieści

Agencja Planet PR, na zlecenie Lokalnej Grupy Działania ?Krzemienny Krąg?, rozpoczęła realizację pierwszego w Polsce projektu turystycznego opartego na storytellingu, grywalizacji i questingu.

Działania w ramach projektu ?Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej? obejmą m.in. stworzenie 10 questów ? specjalnie przygotowanych, nieoznakowanych ścieżek turystycznych z angażującymi i ciekawymi zadaniami do rozwiązania. Na ich podstawie powstaną wieloetapowe scenariusze grywalizacyjne, zaadaptowane na potrzeby turystyki, zarówno rodzinnej, biznesowej, jak i kulturowej.  Metodą, która  w Krzemiennym Kręgu zyska nową jakość, jest storytelling, czyli opowiadanie historii. Tradycja podaniowa, niezwykle bogata w województwie świętokrzyskim, stanie się podstawą do wykreowania funkcji ?lokalnego narratora? oraz utworzenia sieci profesjonalnych storytellerów.

Powstałe produkty będą uzupełnieniem oferty turystycznej regionu oraz innych podmiotów m.in. biur podróży, informacji turystycznych,  hoteli, czy punktów gastronomicznych.

W ramach umowy  PlanetPR zajmie się m.in. promocją projektu, przeprowadzeniem szkoleń z zakresu grywalizacji, storytellingu oraz questingu, a także wdrożeniem tych narzędzi. Projekt będzie realizowany do końca września 2013 r.

Projekt ?Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej? współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 20123.

Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg powstała w 2002 roku. Skoncentrowana jest na styku dwóch województw: świętokrzyskiego i mazowieckiego, swoim zasięgiem obejmuje teren dziesięciu gmin i trzech powiatów. W ramach aktywności zdołała zbudować jeden z niewielu w Polsce, sieciowych produktów turystycznych, który obecnie jest największym kompleksem turystycznym w naszym kraju. Jego rdzeniem jest Jura Park Bałtów wraz z unikatową w skali światowej kopalnią krzemienia pasiastego w Krzemionkach oraz jedyne w Polsce żywe muzeum porcelany w Ćmielowie.