PIT-11 i PIT-40 dla pracowników w wersji elektronicznej

Unit4 Teta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie konieczności przekazania przez pracodawcę rozliczenia rocznego pracownikowi, umożliwia, za pośrednictwem aplikacji Teta HRM, przekazanie pracownikom PIT-11 i PIT-40 w formie elektronicznych plików zaopatrzonych w kwalifikowany podpis elektroniczny.

Nowa funkcjonalność dostępna za pośrednictwem aplikacji TETA Constellation i TETA HRM umożliwia przekazywanie deklaracji PIT-11 lub PIT-40 nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom ? daje to dodatkowe oszczędności czasu i kosztów oraz ogranicza formalności do minimum. Korzyści związane ze składaniem deklaracji drogą elektroniczną w przypadku dużej liczby pracowników mogą być wymierne.

Pracownicy działu HR wystawiają deklaracje PIT-11 i PIT-40 w TETA Constellation i przesyłają je elektronicznie do Ministerstwa Finansów. Następnie, gdy dokumenty są poprawne i zaakceptowane przez Ministerstwo, mogą zostać udostępnione pracownikom za pośrednictwem aplikacji TETA HRM. Każdy z pracowników posiada indywidualny dostęp do aplikacji TETA HRM, gdzie ma dostęp do podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym wydruku deklaracji w formacie PDF.

Co istotne, po stronie aplikacji TETA Constellation, w kontekście każdej deklaracji pracownika, odnotowywana jest informacja o pobraniu i odczytaniu dokumentu przez pracownika w aplikacji TETA HRM, wraz z datami wystąpienia takiego zdarzenia. Dzięki temu dział HR w szybki i prosty sposób może zweryfikować stan pobranych i odczytanych przez pracowników deklaracji.