Oracle przedstawia szablony Oracle Exalogic Elastic Cloud do szybkiego wdrażania aplikacji Oracle

Nowe szablony pomagają skrócić czas wdrażania aplikacji z tygodni do minut.

Firma Oracle zaprezentowała nowe szablony Oracle Exalogic Elastic Cloudz serii Oracle VM Template przeznaczone dla aplikacji Oracle. Szablony te stanowią połączenie najlepszych procedur wdrażania aplikacji biznesowych opartych na wieloletnich doświadczeniach ze współpracy z ponad 70 tys. klientów korzystających z aplikacji Oracle.

  • Szablony Oracle Exalogic VM Template są teraz dostępne do pakietów Oracle E-Business Suite 12.1.3,Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.1, Oracle PeopleSoft PeopleTools 8.52 oraz Oracle Siebel CRM8.1.1.8 i 8.2.2. Są to pierwsze szablony serii Oracle VM Template przeznaczone do architektury Oracle Exalogic ? wzbogacają one ofertę szablonów Oracle VM Template już dostępnych dla dziesiątków produktów Oracle.
  • Wszystkie aplikacje Oracle zostały przetestowane (również pod kątem zgodności z parametrami wzorcowymi), sprawdzone i zoptymalizowane na platformie Oracle Exalogic w celu zapewnienia ich maksymalnej wydajności. System Oracle Exalogic stanowi bezpieczną, niezawodną, opartą na otwartych standardach platformę do konsolidacji aplikacji biznesowych Oracle i w technologii Java oraz aplikacji biznesowych innych producentów.

Nowe szablony Oracle VM Template mogą pomóc firmom, zapewniając:

  • skrócenie czasu wdrażania aplikacji z tygodni do minut;
  • szybkie instalowanie programów korygujących za pomocą wbudowanych fabrycznie szablonów dla danej aplikacji Oracle;
  • konsolidację aplikacji biznesowych na platformie Oracle Exalogic, co prowadzi do lepszego wykorzystania sprzętu.

Klienci mogą także wykorzystywać szablony Oracle VM Template dla Oracle Exalogic do obniżenia kosztów i uproszczenia wdrażania tych aplikacji Oracle ? jest to możliwe dzięki:

  • wdrażaniu elementów aplikacji poprzez kliknięcie jednego przycisku;
  • konsolidacji aplikacji o znaczeniu newralgicznym do postaci w pełni zwirtualizowanego środowiska;
  • dostosowaniu zasobów aplikacji do potrzeb biznesowych poprzez samoobsługowe skorzystanie z możliwości chmury prywatnej przy użyciu oprogramowania Oracle Enterprise Manager 12c, co umożliwia 10?krotnie szybsze wdrażanie aplikacji[1];
  • tworzeniu obrazów maszyny wirtualnej (golden image) w celu szybszego wdrażania, a także na potrzeby archiwizacji, klonowania i redystrybucji.

?System Oracle Exalogic został opracowany specjalnie z myślą o obsłudze aplikacji biznesowych i oprogramowania warstwy pośredniej w sposób jak najprostszy i zapewniający niższy całkowity koszt posiadania? ? powiedział Hasan Rizvi, wiceprezes Oracle. ?Szablony Oracle VM Template dla Oracle Exalogic do aplikacji Oracle wykorzystują zintegrowany zestaw sprzętu i oprogramowania firmy Oracle w celu zapewnienia naszym klientom przewidywalnego, obarczonego niskim ryzykiem procesu wdrażania aplikacji biznesowych o znaczeniu newralgicznym, wdrażanych zarówno w modelu konwencjonalnym, jak i w chmurze?.

[1] Dane oparte na metodyce firmy Crimson Consulting Group przedstawionej w raporcie pt. ?Private Cloud in Action: Early Adopters of Oracle Enterprise Manager 12c Report Agility and Productivity Benefits? (Chmura prywatna w działaniu: firmy korzystające z przedpremierowej wersji programu Oracle Enterprise Manager 12c informują o wzroście prężności działania i produktywności), wrzesień 2012