Nowe wydanie podręcznika do makroekonomii – tłumaczenie dr Bogusław Czarny

Ukazało się wydanie III zmienione popularnego podręcznika Michaela Burdy i Charlesa Wyplosza pt. „Makroekonomia. Podręcznik europejski” (Warszawa 2012,  PWE, 884 str.). Pracę przetłumaczył dr Bogusław Czarny, wykładowca ekonomii w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.