Netia dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście

Netia wygrała przetarg na dostarczanie kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. W ramach projektu, zapewniać będzie m.in. telefonię IP, dostęp do internetu i usługę Netia Content Delivery Network (CDN), umożliwiającą transmisję na żywo w internecie obrad Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Urząd Dzielnicy Śródmieście, w ramach przetargu publicznego, zdecydował się na kompleksowe usługi Netii, m.in. rozwiązanie streamingu umożliwiające wysokiej jakości transmisję na żywo z obrad Rady Dzielnicy – od rejestracji obrazu, do jego prezentacji na stronie internetowej Urzędu – oparte na bazie innowacyjnej platformy Content Delivery Network (CDN).

Sygnał z kamer, poprzez łącza Netii, dostarczany jest do platformy CDN odpowiadającej za dystrybucję treści. Na stronie Urzędu osadzony jest multiplayer, który umożliwia przełączanie się użytkownika pomiędzy widokami z 4 poszczególnych kamer, zainstalowanych na stałe w sali obrad (kamery są aktywne tylko i wyłącznie w trakcie trwania obrad).

Usługa streamingu, oparta na platformie Netia CDN, jest częścią złożonego rozwiązania telekomunikacyjnego, które Netia zaoferowała w ramach przetargu publicznego ogłoszonego przez Urząd Dzielnicy Śródmieście.  Rozwiązanie zintegrowało komunikację wewnętrzną i wymianę danych pomiędzy Urzędem a jego pięcioma jednostkami podległymi.

W konkurencyjnej cenie, poza umożliwieniem transmisji obrad na żywo, Netia uruchomiła telefonię IP, na którą przeniesione zostały wszystkie numery telefoniczne Urzędu i jego jednostek. Rozmowy telefoniczne pomiędzy wszystkimi placówkami Urzędu odbywają się teraz bezpłatnie. Urząd Dzielnicy Śródmieście nie musi również ponosić opłat za połączenia z numerami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Zarządzanie telefonią we wszystkich lokalizacjach, dostępem do internetu i wymianą danych odbywa się centralnie, co umożliwia znaczne obniżenie kosztów obsługi telefonicznej i informatycznejoraz przekłada się na jej zwiększoną wydajność i elastyczność. Dodatkowym atutem jest fakt, że wszystkie usługi opłacane są na podstawie jednej faktury od jednego dostawcy.

Usługi Netii dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście, w tym możliwość transmisji na żywo z obrad Rady Dzielnicy, to przykład na to, że wdrażanie nowych, kompleksowych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań nie musi być obarczone wysoką ceną, a wręcz pozwala na optymalizację kosztów. Jednocześnie władze Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście praktycznie wspomagają rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewniając swoim mieszkańcom dostęp do informacji w wybrany przez nich sposób.

***

O Netii

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.