Neckermann z gwarancją ubezpieczeniową na 2013 r.

40 mln zł wynosi gwarancja ubezpieczeniowa biura podróży Neckermann Polska, która będzie obowiązywała od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku. Jest to jedno z najwyższych zabezpieczeń organizatorów turystyki działających na polskim rynku. 

Kwota gwarancji ubezpieczeniowej Neckermanna na kolejny rok wynosi 40 mln zł i jest wyższa o 3 mln zł od obowiązującej w 2012 r. Tak jak w poprzednich latach została wystawiona przez wiodącego ubezpieczyciela AGA INTERNATIONAL S.A. Gwarancja spełnia wymogi znowelizowanej ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. a jej przedmiotem w wyniku ewentualnej niewypłacalności touroperatora jest:

? zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, w wypadku gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

? zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

? zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn organizatora turystyki lub osób, które działają w jego imieniu.

Neckermann jest obecny na polskim rynku od 16 lat i znajduje się w gronie największych organizatorów zagranicznej turystyki wyjazdowej. Według portalu Rzeczpospolitej www.rp.pl z dnia 05.11.2012 z najwyższym ratingiem wiarygodności finansowej (AA) jest najbardziej stabilnym ekonomicznie i bezpiecznym touroperatorem. W 2012 r. Neckermann został uznany za jedną z najsilniejszych marek w Polsce po raz kolejny zdobywając prestiżowy tytuł Superbrand.