Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta – zgloś swojego kandydata do 31 stycznia!

Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do konkursu Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w trzech kategoriach: ?Sukces?, ?Działalność społeczna?, ?Wizja i innowacje?: http://www.nagrodaprb.pl/ Celem wyróżnienia jest docenienie osób, których sukcesy biznesowe, wizje, działalność społeczna przekładają się nie tylko na wzrost gospodarczy, rozwój kraju, ale w sposób szczególny mogą kształtować dane społeczeństwo. Lokalni liderzy poprzez swoją działalność biznesową mogą zwiększać konkurencyjność regionu. Działając społecznie i dając pozytywny przykład, mogą stać się autorytetami dla swojego otoczenia.