„Młodzi Odwagi!” – Nowa akcja społeczna „Gazety Wyborczej”

W piątek 28 września 2012 r. startuje kampania „Młodzi Odwagi!” organizowana przez „Gazetę Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma ona za zadanie promować zdrowe odżywianie i aktywność ruchową wśród dzieci.Celem akcji jest włączenie dorosłych, przede wszystkim rodziców i nauczycieli, w działania na rzecz promocji zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej młodych ludzi. Organizatorzy będą zwracać uwagę młodych ludzi na jakość jedzenia, które wybierają, sposób, w jaki je spożywają oraz zachęcać do codziennego fizycznego ruchu i uprawiania sportu.

Akcja „Młodzi Odwagi!” jest ogólnopolską kampanią wspieraną przez dziennikarzy, publicystów i specjalistów zajmujących się zdrowym stylem życia. Przez cały rok szkolny w „Gazecie Wyborczej” oraz na stronie akcji i jej partnerów będą publikowane artykuły na temat zdrowego trybu życia i odżywiania, a także teksty programowe proponujące bardziej systemowe (np. legislacyjne) rozwiązania w tym zakresie. Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotuje i rozpowszechni materiały metodyczne dla dyrektorów i nauczycieli, a także będzie wspierać konkretne działania podejmowane przez szkoły.

Szczególną rolę w akcji mają pełnić wychowawcy i nauczyciele wychowania fizycznego, którzy będą wspierani metodycznie i merytorycznie poprzez: możliwość kontaktu z ekspertami (blog ekspercki oraz artykuły prasowe), materiały dydaktyczne dotyczące realizacji edukacyjnego programu zdrowotnego w szkole (poradniki, programy warsztatów, scenariusze lekcji oraz materiały multimedialne), wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami (konferencja podsumowująca oraz wymiana doświadczeń na internetowej stronie akcji).

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy opis programu akcji znajduje się na stroniewww.ceo.org.pl/odwagi.

Rekrutacja do programu potrwa do 15 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na www.wyborcza.pl/mlodziodwagi

Partnerem akcji jest Enea.