Microsoft dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Wolontariatu Pracowniczego 100Procent za Dobre Okienk@ oraz promowanie bezpieczeństwa dzieci w internecie!

Microsoft został dwukrotnie wyróżniony w konkursie 100Procent organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. Firma została nagrodzona przez Kapitułę konkursu za program wolontariatu pracowniczego ?Dobre okienk@ ? otwórz się na dobre!? oraz za akcję promującą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Nagrody rozdano podczas konferencji ?Europraktyki wolontariatu: angażowanie pracowników w budowanie marki i wartości społecznych firmy?, która odbyła się wczoraj wieczorem w Warszawie.

?Pomaganie wzmacnia ? to hasło naszej ogólnopolskiej kampanii społecznej i zgodnie z nim promujemy działania związane z wolontariatem. Ogromnie cieszy nas fakt, że w Polsce coraz więcej dużych firm ma zaawansowane programy i angażuje swoich pracowników w pomaganie innym. Microsoft otrzymał w tym roku dwa wyróżnienia, co pokazuje, że program wolontariatu jest prowadzony efektywnie i z pomysłem. Serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że wymiana doświadczeń pomiędzy firmami będzie inspiracją i motorem do dalszej aktywności Microsoft w tym obszarze? ? powiedziała Marta Walkowska-Lipko, Koordynator Programu Wolontariatu Pracowniczego w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu.

Konkurs 100Procent ma na celu nagrodzenie najlepszych polskich praktyk wolontariatu pracowniczego, zarówno na poziomie ustrukturyzowanych programów realizowanych przez pracodawców, jak i innowacyjnych i inspirujących działań podejmowanych przez wolontariuszy-pracowników. Do konkursu mogli przystąpić wszyscy polscy pracodawcy realizujący wolontariat pracowniczy, niezależnie od wielkości organizacji, sektora czy profilu działalności. Nagrody w konkursie przyznano w trzech kategoriach: Program wolontariatu pracowniczego, Debiut oraz Akcja wolontariatu pracowniczego. Oceny zgłoszeń dokonywali eksperci w dziedzinie wolontariatu i CSR, m.in. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, Prezes Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Biura Kontaktów Społecznych Business Centre Club.

?Przyznane wyróżnienie jest nagrodą dla Microsoft, ale przede wszystkim dla każdego pracownika zaangażowanego w akcję. Jest to dla nas nie tylko dowód uznania, ale i motywacja do dalszego działania w obszarze wolontariatu. Ogromnie się cieszę, że miałam okazję odebrać tę wyjątkową nagrodę w imieniu Microsoft, a także posłuchać przedstawicieli innych firm zaangażowanych w wolontariat pracowniczy mówiących o doświadczeniach z codziennej pracy na rzecz działalności społecznej. To inspirujące doświadczenie? ? powiedziała Anna Klimczuk, Specjalista PR w Microsoft.

Program ?Dobre okienk@? działa od lutego 2009 r. Zgodnie z misją Microsoft, by ?firmy i ludzie na całym świecie mogli w pełni realizować swój potencjał? jej pracownicy postanowili wykorzystać swoje możliwości, doświadczenie i kompetencje w działaniach społecznych na rzecz potrzebujących. Stworzyli program opierający się na 3 filarach, jakimi są: edukacja ? bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, praca społeczna ? wykorzystanie kompetencji zawodowych i osobistych oraz konkurs na autorskie projekty społeczne pracowników ?Podziel się sobą!?.

Program wolontariatu pracowniczego ma dla Microsoft szczególne znaczenie. Dzięki tego typu działaniom firma pomaga potrzebującym realizując zarazem misję społecznej odpowiedzialności biznesu, a dla swoich pracowników tworzy miejsce pracy, w którym mogą się integrować, rozwijać i spełniać własne pomysły na dobroczynność.

Microsoft udziela wsparcia dla wolontariuszy m.in. poprzez dodatkowe 3 dni wolne na wolontariat w skali roku, ubezpieczenie wolontariuszy, wprowadzenie funkcji Koordynatorów organizujących aktywności grupowe i wspierających działania indywidualne, włączające także uczestnictwo członków rodzin. Ponadto firma prowadzi intranetowy portal wolontariatu (informacje bieżące, forum wymiany doświadczeń, narzędzia mierzące poziom zadowolenia, rejestracja online, itp.), regularne mailingi do pracowników, newsletter firmowy oraz telewizję firmową. Niezwykle istotne dla realizacji Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wsparcie i bezpośrednie zaangażowanie kadry managerskiej. Członkowie kierownictwa wyższego szczebla, z Dyrektorem Generalnym na czele, biorą udział w realizowanych projektach, dając tym dobry przykład pracownikom Microsoft.

Drugie wyróżnienie Nagrodą Wolontariatu Pracowniczego 100Procent w kategorii Akcja otrzymał projekt wspierania bezpieczeństwa dzieci w internecie, który jest jednym ze stałych filarów programu wolontariatu pracowniczego Microsoft. Dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją ?Kierowca bezpieczny? Krzysztofa Hołowczyca oraz Komendą Główną Policji powstały materiały edukacyjne ?3?2?1?Internet!? dla uczniów szkół podstawowych oraz ?W Sieci.tv? dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Od kilku lat, z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, wolontariusze Microsoft wraz z policjantami wydziałów prewencji przeprowadzają szkolenia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem tych materiałów dydaktycznych. Dzięki partnerskim działaniom łączone są kompetencje i zwiększana jest efektywność oraz skala dotarcia z praktyczną wiedzą do młodych internautów, a także do ich nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Od stycznia 2011 r. pracownicy Microsoft mogą realizować autorskie projekty społeczne w ramach nowego filaru programu wolontariatu pracowniczego tj. konkursu ?Podziel się sobą!?. Projekt ma na celu interioryzację CSR i wzmacnianie kultury organizacyjnej, a wspiera go spójna komunikacja wewnętrzna. Co roku w wolontariat Microsoft angażuje się blisko 40% pracowników firmy.