LUX MED Diagnostyka przejął działalność mammograficzną CM Św. Jerzego

Po Warszawie i Gdańsku, Poznań będzie trzecim ośrodkiem mammografii stacjonarnej LUX MED Diagnostyka. Przejęcie działalności mammograficznej Centrum Medycznego Świętego Jerzego w Poznaniu to kolejny element konsolidacji rynku usług mammograficznych.Działalność mammograficzna LUX MED Diagnostyka jest prowadzona w ośrodkach stacjonarnych i mobilnych FADO. ?Mamy duże doświadczenie w konsolidacji rynku usług medycznych. Poparta sukcesami dotychczasowa aktywność na tym polu przyniosła wiele korzyści pacjentom w całej Polsce. Przejęcie poznańskiej pracowni oznacza zwiększenie zasięgu bezpłatnych badań profilaktycznych prowadzonych w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia” – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Centrum Medyczne Św. Jerzego bierze udział w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Usługi świadczone są w poznańskiej pracowni stacjonarnej – gdzie możliwe jest wykonanie pogłębionej diagnostyki – jak również w mammobusie działającym na terenie kilku województw. Program umożliwia bezpłatne badania kobietom w wieku 50-69 lat. Od początku zaangażowania Centrum Medycznego Św. Jerzego w programy profilaktyczne wykonano i opisano w nim około 200 tysięcy badań, z czego aż 60 tys. odbyło się w ciągu ostatnich 2 lat.

Pacjentki, które nie mieszczą się w przedziale wiekowym umożliwiającym skorzystanie z bezpłatnego badania w ramach programu profilaktycznego mogą skorzystać z usług odpłatnych.