Lotnisko Chopina opublikowało Raport Społecznej Odpowiedzialności

Lotnisko Chopina w Warszawie, jako pierwszy port lotniczy w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, opublikowało swój Raport Społecznej Odpowiedzialności (CSR).

Raport przedstawia sposób zarządzania lotniskiem przez przedsiębiorstwo Porty Lotnicze i stanowi przegląd wszelkich form aktywności przedsiębiorstwa, które oddziaływają na lokalne społeczności mieszkańców, partnerów biznesowych, pracowników firmy,  czy środowisko naturalne.

– Ten pierwszy raport jest wyrazem dążenia naszej firmy do przejrzystości działań, które podejmujemy. Jest wyrazem naszej troski, żeby wszyscy, którzy mają cokolwiek wspólnego z Lotniskiem Chopina rozumieli co i dlaczego robimy ? wyjaśnia Radosław Żuk, dyrektor Biura Public Relations Lotniska Chopina, inicjator wydania Raportu CSR.

Z raportu wynika, że Lotnisko Chopina w świadomy sposób prowadzi dialog ze swoim otoczeniem. Potrzeby mieszkańców i partnerów biznesowych są dostrzegane  i uwzględniane w strategii przedsiębiorstwa, a troska o ochronę środowiska (m.in. poprzez działania przeciwdziałające hałasowi i emisji zanieczyszczeń powietrza) jest jednym z jego priorytetów.

– Zdajemy sobie sprawę, że funkcjonowanie lotniska w granicach miasta jest uciążliwe dla jego mieszkańców i podejmujemy działania aby niwelować to zjawisko. Równocześnie pamiętamy, że port lotniczy jest katalizatorem rozwoju gospodarczego dla całego regionu i bramą, która przyciąga biznes i turystów. Musimy umiejętnie łączyć oba oczekiwania, a wskazówki, które dostaliśmy podczas przygotowywania raportu są w tym bardzo pomocne ? mówi Radosław Żuk.

Autorzy raportu szczegółowo przeanalizowali roczną działalność lotniska i przeprowadzili ponad 200 wywiadów z pracownikami Portów Lotniczych, firm i instytucji współpracujących z portem lotniczym, przedstawicielami społeczności lokalnych, władz miasta oraz mediów.

Publikacja powstała w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu (Global Reporting Initiative), które umożliwiają podawanie wyników w przejrzysty i jednolity sposób pozwalający na porównywanie ich z wynikami innych przedsiębiorstw oraz wynikami z kolejnych lat.