Kuter rakietowy ?Gdynia? ? nowa moneta w serii ?Polskie Okręty?

W środę 13 marca Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu okolicznościową monetę 2 zł ze stopu Nordic Gold z wizerunkiem kutra rakietowego ?Gdynia?. Dla kolekcjo­nerów przygotowano 800 tys. monet. Już od dnia emisji będzie można zamieniać je po cenie nominalnej w oddziałach okręgowych NBP.

Moneta, na której uwieczniono ORP ?Gdynia?, jest już piątą w popularnej wśród kolekcjonerów serii ?Polskie Okręty?. Do tej pory ukazały się ? kolejno ? monety z wizerunkami: ORP ?Błyskawica?, ORP ?Orzeł?, ORP ?Dragon? oraz ORP ?Piorun?. Seria ?Polskie Okręty?, na którą złoży się osiem monet, poświęcona jest polskim okrętom wojennym. W tym roku ukażą się pozostałe: ORP ?Warszawa?, ORP ?Lublin? oraz fregata ?Gen. K. Pułaski?. Tematyka każdej z nich jest konsultowana z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

ORP ?Gdynia? został zbudowany w stoczni rzecznej w Rybińsku nad Wołgą. Służbę pod polską banderą rozpoczął 7 września 1965 r. Miał 38,6 m długości i 7,6 m szerokości. Jego wyporność standardowa wynosiła 172 tony. Mógł rozwinąć prędkość do 37 węzłów. Jego załogę stanowiło 30 osób. Okręt został wycofany ze służby 1 marca 1995 r.

Rewers monety przedstawia wizerunek ORP ?Gdynia? na tle morza. Na tradycyjnym awersie znalazły się godło RP oraz oznaczenie nominału i roku emisji. Autorem projektu rewersu jest Grzegorz Pfeiffer, awers zaprojektowała Ewa Tyc-Karpińska.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP ? w tym kolekcjonerskie ? są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.