Kompania Piwowarska przestrzega praw człowieka i zarządza różnorodnością w firmie

Przestrzeganie praw człowieka zazwyczaj kojarzy się konfliktami zbrojnymi i międzynarodową polityką. Tymczasem to zagadnienie dotyczy ? choć w innej skali ? każdego pracownika i pracodawcy. Warto zwrócić na nie uwagę w Dzień Praw Człowieka, obchodzony 10 grudnia. Kompania Piwowarska przykłada dużą wagę do tej kwestii, czego przejawem jest m.in. zarządzanie różnorodnością w firmie.

Zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka powinno być celem każdej firmy, która chce być postrzegana jako atrakcyjne miejsce pracy, przyciągać do siebie najlepszych specjalistów i budować zdrowe, trwałe relacje z lokalnymi społecznościami. Jest to wyzwanie zwłaszcza dla firm wielonarodowych, takich jak Grupa SABMiller, która jest obecna w ponad 75 krajach na sześciu kontynentach. Działalność na skalę globalną umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że w ramach jednej grupy występuje wiele różnorodnych kultur narodowych i różnice w systemach prawnych, normach i tradycjach, które należy szanować.

Bycie liderem zobowiązuje

Na międzynarodowych koncernach ? zwłaszcza tych, które działają zgodnie z zasadami United Nations Global Compact (UNCG) ? spoczywa obowiązek zarówno przestrzegania praw człowieka, jak i ich promowania. Dodatkowo Kompanię Piwowarską, jako spółkę należąca do SABMiller, do poszanowania praw człowieka zobowiązuje jeden z 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez całą Grupę. SABMiller w zakresie praw pracowniczych respektuje zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Trójstronnej Deklaracji Zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), dotyczącej przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki socjalnej, Głównej Konwencji ILO w sprawie norm pracy oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. W związku z tym Grupa SABMiller i Kompania Piwowarska gwarantują swoim pracownikom: wolność zrzeszania się oraz uznanie prawa do układu zbiorowego pracy, zakaz pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci, nietolerowanie dyskryminacji, uczciwe i konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia, bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo pracowników oraz zobowiązania względem społeczności.

?Nasi ludzie stanowią naszą najtrwalszą przewagę?

To jedna z wartości Kompanii Piwowarskiej, która towarzyszy firmie od początku jej istnienia, a efektem jej realizacji jest troska o pracowników. W KP nie tylko przestrzegane są prawa człowieka, ale także zarządza się różnorodnością, do czego firma zobowiązała się, podpisując w lutym 2012 r. Kartę Różnorodności.To międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską i realizowana w krajach UE, będąca pisemnym zobowiązaniem organizacji do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych. Polska wersja Karty Różnorodności powstała dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowym patronatem objęły ją Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Do chwili obecnej do projektu przystąpiło kilkadziesiąt firm, jednak Kompania Piwowarska, jako partner strategiczny FOB, była jednym z 14 pierwszych sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni ? mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej.

Wspomniany dokument wykracza poza przepisy polskiego Kodeksu pracy i tzw. ustawy równościowej, obligując sygnatariuszy do wprowadzenia monitoringu antymobbingowego i antydyskryminacyjnego, wskazania osoby lub zespołu koordynującego zarządzanie różnorodnością w organizacji, cyklicznej edukacji wszystkich osób zatrudnionych w firmie czy wreszcie raportowania o podjętych działaniach i ich rezultatach. Warto podkreślić, że Kompania Piwowarska, dając dowód szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej, dba o poszanowanie praw człowieka nie tylko wewnątrz własnej organizacji, ale także w całym łańcuchu wartości.

W filozofii biznesu KP dużą rolę odgrywa ? oprócz wymienionych już wartości ? przestrzeganie zasad etycznych w organizacji, co przekłada się na jej wizerunek. Wszyscy pracownicy Kompanii Piwowarskiej mają nie tylko prawo, ale także obowiązek podania w wątpliwość ewentualnych nieetycznych zachowań i zgłaszania ich przełożonym. Dotyczy to także wszelkich podmiotów współpracujących z firmą. W tym celu opracowane zostały Ogólne Warunki Postępowania, które stanowią dopełnienie obowiązującego już Kodeksu Postępowania i Planu reagowania na zgłoszenia przypadków naruszenia zasad etyki. Ponadto od 1 sierpnia Komisja ds. Etyki w KP ? która wcześniej miała charakter doraźny ? funkcjonuje jako komisja stała, zajmując się wszystkimi sprawami dotyczącymi etyki, aktywnie promując standardy etyki w KP oraz służąc jako organ konsultacyjno-doradczy dla wszystkich pracowników. Przewodniczącym Komisji ds. Etyki jest Paweł Sudoł, który przez wiele lat piastował stanowisko prezesa Kompanii Piwowarskiej.

Więcej informacji na temat poszanowania praw człowieka, zarządzania różnorodnością i etyki w Kompanii Piwowarskiej można znaleźć w najnowszym Raporcie zrównoważonego rozwoju:http://www.kp.pl/documents/article/SD_raportKP_2012.pdf

Do redaktora:

Kompania Piwowarska ? Lider branży piwowarskiej w Polsce

Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Do portfela marek KP należą najpopularniejsze polskie piwa ? m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd’s, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz oddziały handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska prowadzi także działalność społeczną oraz programy edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży osiągniętej przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2012 r. wyniosła 13,5 mln hektolitrów piwa.

SABMiller ? jeden z największych na świecie producentów piwa

Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa ? SABMiller plc. Grupa produkuje lub dystrybuuje piwo na sześciu kontynentach, a jej ogólnoświatowy portfel obejmuje międzynarodowe piwa premium, takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Pilsner Urquell oraz czołowe marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. SABMiller jest jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2012 SABMiller osiągnął przychody w wysokości 31,4 mld USD oraz wypracował zysk brutto (EBITA) w wysokości 5,6 mld USD. SABMiller plc jest notowany na giełdach papierów wartościowych w Londynie i Johannesburgu.

Dodatkowych informacji udzielają:

Wojciech Mrugalski
kierownik ds. komunikacji
Kompania Piwowarska S.A.
ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań
tel. + 48 61 667 7667
tel. kom. + 48 601 91 11 44
fax + 48 61 667 7850

wojciech.mrugalski@kp.sabmiller.com

www.kp.pl

Małgorzata Walędzińska-Półtorak
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju
Kompania Piwowarska S.A.
ul. Mikołowska 5, 43-100 Tychy
tel. +48 32 32 78 415
tel. kom. +48 601 590 618
fax +48 32 32 78 418

malgorzata.waledzinska-poltorak@kp.sabmiller.com

www.kp.pl