Kolejny etap wdrażania strategii PZU 2.0. Będzie nowy system informatyczny dla lepszej obsługi klientów

PZU wybrał dostawcę nowego informatycznego systemu dla produktów majątkowych. Została nim firma Guidewire Inc. Nowy system pozwoli na lepszą obsługę klientów i usprawnienie operacji w PZU. Dzięki wdrożeniu możliwe będą m.in. ofertowanie klientów wedle ich potrzeb dzięki pełnemu obrazowi klienta i jego wymagań, zwiększenie elastyczności oferty poprzez nowe produkty modułowe oraz szybkie zmiany taryfowe, a także znaczne oszczędności w zakresie produkcji dokumentacji papierowej. System informatyczny to kolejny po etap wdrażania nowej strategii PZU 2.0.

PZU 2.0 to wizja firmy mocno zorientowanej na klienta, efektywnej operacyjnie, znanej ze swoich kompetencji w zakresie inwestycji, oferującej nowatorskie rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. To także polska marka mocno obecna zagranicą wskutek ekspansji międzynarodowej.

– Zaprezentowana niedawno strategia PZU 2.0 akcentuje jedność Grupy jako organizacji, funkcjonującej według segmentów klientów i aktywne zarządzającej relacjami z nimi. Chcemy wykorzystywać nowoczesne technologie w służbie klientowi. Wdrożenie wielokanałowego, zintegrowanego modelu sprzedaży i obsługi, dążącego do pełnej automatyzacji procesów będzie możliwe właśnie dzięki nowemu systemowi informatycznemu ?powiedział Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU SA.

Funkcjonujący obecnie od 17 lat produktowy system informatyczny nie przystaje już do określonych w strategii ambicji PZU i konkurencyjnego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Uniemożliwia szybką reakcję na zmiany na rynku, utrudnia efektywne zarządzanie relacjami z klientem, dalsze upraszczanie procesów, zmiany w produktach. System osiągnął szczyt możliwości i bez jego zmiany PZU nie mógłby wykonać kolejnego kroku w kierunku nowoczesnej organizacji zorientowanej na potrzeby klienta.

– Planowane wdrożenie to jedna z największych takich inicjatyw na naszym rynku w ostatnich latach. Żeby skutecznie konkurować, PZU musi przejść transformację biznesowo-technologiczną.  Inwestycja  w technologie wykorzystujące nowoczesne rozwiązania informatyczne to inwestycja w budowanie relacji z klientami, nowe, elastyczne produkty i wysokiej jakości usługi. Nowy system wesprze konkurencyjność PZU poprzez zwiększenie elastyczności i wyższą jakość danych o kliencie ? powiedział Przemysław Henschke, członek Zarządu PZU Życie, odpowiedzialny za IT w Grupie PZU.

Wymiana informatycznego systemu produktowego będzie kolejnym etapem zmian w obszarze IT PZU w ostatnich latach. Znacznemu przeobrażaniu uległ system likwidacji szkód, który uprościł i przyspieszył procesy, a także dał klientom unikalną na rynku możliwość internetowego śledzenia statusu sprawy. Nowoczesne systemy informatyczne obsługują już procesy back-officeowe ? między innymi elektroniczny obieg dokumentów i procesy gospodarki własnej. Wprowadzono także nowoczesny system obsługujący współpracę z agentami w części życiowej Grupy. PZU jest wewnętrznie gotowy do przeprowadzenia kolejnego wdrożenia na dużą skalę.

– Nowy system produktowy istotnie wesprze operacje w PZU. Będzie stanowił narzędzie on-line dla agenta i pracownika obsługi, pozwoli na łatwe zmiany i dodawanie produktów, będzie wspierał wielokanałowość w kontaktach PZU z klientem oraz automatyzował wiele procesów. Integracja z innymi systemami: systemem likwidacji szkód, hurtownią danych, systemem gospodarki własnej, systemem obiegu dokumentów pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości nowego rozwiązania ?powiedział Rafał Grodzicki, członek Zarządu PZU Życie, odpowiedzialny za operacje w Grupie PZU.

Firma Guidewire to światowy wyspecjalizowany dostawca rozwiązań informatycznych dla ubezpieczycieli majątkowych. Firma oferuje nowoczesny i elastyczny pakiet produktów sprawdzony w wielu implementacjach na świecie.

Proces wyboru dostawcy systemu informatycznego był wieloetapowy i zakładał m.in.: przegląd i analizę rynku, tzw. fazę blueprint ? zapoznanie oferentów z unikalnymi na skalę europejską potrzebami PZU w zakresie funkcjonalności i możliwości zmian w systemie oraz obiektywną, czytelną, algorytmiczną ocenę ofert. Pod uwagę brano całościowe koszty wdrożenia i utrzymania systemu, jego funkcjonalność i technologię, oraz zdolność oferenta do prowadzenia wdrożeń tej skali. Przeprowadzono także wizyty referencyjne w towarzystwach ubezpieczeniowych użytkujących wybrane rozwiązanie.

Plan wdrożenia systemu zakłada rozpoczęcie pilotażu pod koniec 2013 roku oraz stopniową migrację klientów i polis  ubezpieczeniowych do nowego systemu do 2015 roku. Taka organizacja projektu wdrożeniowego pozwoli a szybkie uzyskanie korzyści biznesowych w przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wdrożeniowego.

Korzyści z wdrożenia nowego systemu odczują przede wszystkim klienci PZU oraz agenci stanowiący główny kanał sprzedażowy firmy.  Oferta będzie bardziej elastyczna, proces zawierania umów będzie szybszy a posprzedażowa obsługa umów znacznie wygodniejsza. Dzięki przejściu na elektroniczny obieg danych i dokumentów wewnątrz firmy przyspieszy się tempo obsługi zapytań i wniosków klientów.