Kolejne inwestycje ekologiczne w Beskidzie Sądeckim

Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu wyłoniła osiem zwycięskich projektów w ramach ósmej edycji programu. Najciekawsze propozycje mają charakter praktycznych działań, które przyczynią się do trwałej poprawy i poszanowania zasobów wodnych aktywnie angażując mieszkańców oraz instytucje.

 
W tegorocznej edycji konkursu Funduszu Kropli Beskidu przyznano cztery dotacje I stopnia na inicjatywy edukacyjne oraz cztery dotacje II stopnia na projekty o charakterze inwestycyjnym, efektywnie poprawiające stan wód w tym rejonie Beskidu Sądeckiego, zgodne z wymogami ochrony środowiska i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Łączna kwota przyznanych dotacji to 120 000 zł. Przyznanie dotacji kolejnym dwóm projektom uzależnione jest od spełnienia wymogów zgłoszonych przez Radę Programową FKB.

 
Środki w ramach dotacji I stopnia (do 5 tysięcy złotych) powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2012 roku, a w przypadku dotacji II stopnia (do 25 tysięcy złotych) do 30 kwietnia 2013 roku. Organizacje, których programy otrzymały wsparcie mogą również liczyć na pomoc merytoryczną ze strony Fundacji Fundusz Partnerstwa zarządzającej Funduszem Kropli Beskidu.

 
Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Kropli Beskidu w latach 2005-2011 m.in. utworzono bądź zmodernizowano trzydzieści źródełek wody mineralnej i pijalni, zrewitalizowano i udostępniono dwie mofety, oczyszczono 148 km brzegów rzek i potoków, zbudowano pięć zielonych klas, przeprowadzono 46 szkoleń oraz wytyczono szesnaście ścieżek edukacyjnych. W realizacje projektów zaangażowało się siedem i pół tysiąca osób.
– W programie uczestniczą osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które mają pomysł na projekt angażujący społeczność lokalną w działania na rzecz ochrony dziedzictwa wodnego Beskidów. Pomagamy beneficjentom określić potrzeby i zdefiniować problemy do rozwiązania.  Dostarczamy praktycznych umiejętności lokalnym liderom tak, aby mogli się podjąć aktywnej roli w planowaniu i realizowaniu projektów na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Dzięki naszej inicjatywie od wielu lat z sukcesem udaje nam się budować partnerstwo mające na celu angażowanie przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów wodnych jako impuls dla zrównoważonego rozwoju ? powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.

 
Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Kropli Beskidu w 2012 roku:

 
Nagrody I stopnia:
Grantobiorca      Tytuł projektu     Gmina
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce     ?Hej bystra wodao! Wspólna woda-wspólne możliwości?     Krynica-Zdrój
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej     ?Woda darem życia?     Krynica – Zdrój
Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa     ?Żegiestów Zdrój ? uzdrowisko wodą pisane?     Muszyna
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza     ?Atlas wód mineralnych Muszyny, Krynicy i Tylicza?     Krynica Zdrój

 
Nagrody II stopnia:
Grantobiorca     Tytuł projektu     Gmina
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza     Zagospodarowanie źródła Bradowiec     Krynica-Zdrój
Zarząd Osiedla Źródlana w Krynicy-Zdroju     Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie os. Źródlana.     Krynica Zdrój
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju     Zagospodarowanie ujęcia źródła wody słodkiej u „Stóp figury Matki Boskiej w Oblazie” przy ul. Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju.     Piwniczna -Zdrój
Stowarzyszenie Młodów-Głębokie     ?U źródeł Św. Kingi – kontynuacja zadania?     Piwniczna -Zdrój

 
Gmina Rytro w  im. Rady Sołeckiej Wsi Sucha Struga – przyznanie dotacji uwarunkowane spełnieniem wymogów zgłoszonych przez Radę Programową     Zielony brzeg Popradu – zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Poprad w miejscowości Sucha Struga.     Rytro
Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie – przyznanie dotacji uwarunkowane spełnieniem wymogów zgłoszonych przez Radę Programową     Oczyszczenie oraz zagospodarowanie otoczenia potoku Żegiestowskiego pomiędzy dwoma zaporami rumoszowymi w centrum wsi.     Muszyna
Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa.  Środki finansowe przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w okresie 2005 ? 2011 r. wyniosły łącznie 980 tysięcy złotych. W tym czasie dzięki wsparciu Fuduszu zrealizowano 73 projekty. Łącznie z grantami w 2012 roku  suma finansowania wniesiona przez Fundusz Kropli Beskidu osiągneła 1 100 000 złotych. Dodatkowe informacje oraz regulamin Funduszu Kropli Beskidu są dostępne na stronie: http://www.ffp.org.pl oraz http://www.fkb.org.pl .

 
Partnerzy w Funduszu Kropli Beskidu:

 
O firmach z systemu Coca-Cola:

 
System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz  Coca-Cola HBC Polska Spółka z o.o. Coca-Cola Poland Services to spółka-córka The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca- Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 560 milionów konsumentów. Wśród produktów dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Lift, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu i Multivita z ujęcia Kropla Minerałów, napój energetyczny Burn oraz herbaty mrożone Nestea. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają około 3 tysiące osób. Od 1991 r. firmy te zainwestowały w Polsce ponad 500 milionów dolarów.
Fundusz Partnerstwa to niezależna fundacja specjalizująca się w działalności grantodawczej w zakresie rozwoju zrównoważonego. Wspiera finansowo i merytorycznie praktyczne, partnerskie inicjatywy obywatelskie na rzecz zrównoważonego rozwoju opartego na dziedzictwie przyrodniczym  i kulturowym podejmowane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, szkoły i inne instytucje. Został on powołany w 2004 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Fundusz Partnerstwa zarządza programem Fundusz Kropli Beskidu oraz pozyskuje dodatkowe środki na jego rozwój m.in. z Unii Europejskiej.

 

Dodatkowe informacje:

 
Katarzyna Borucka
Dyrektor ds. wizerunku firmy i komunikacji
Coca-Cola Poland Services
Tel. (022) 579 68 68
e-mail: kborucka@eur.ko.com

 
Iwona Jacaszek
Dyrektor ds. korporacyjnych
Coca-Cola HBC Polska
Tel: (22) 519 54 50
e-mail: iwona.jacaszek@cchellenic.com

 
Anna Woźniak
Prezes Zarządu
Fundacji Fundusz Partnerstwa
Tel. (012) 341 49 23
anna.wozniak@ffp.org.pl