Jesienna oferta prac na papierze

Prace mistrzów sztuki dawnej – Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała, Leona Wyczółkowskiego, Edmunda Bartłomiejczyka, Zofii Stryjeńskiej oraz uznanych twórców współczesnych takich jak Roman Opałka, Władysław Strzemiński, Henryk Stażewski, Jerzy Nowosielski, czy Alfred Lenica, licytowane będą 25 września 2012 r. podczas pierwszej jesiennej Aukcji Prac na Papierze w DESIE Unicum. Łącznie w katalogu znalazły się aż 182 prace. 

Okładkę katalogu 9 Aukcji Prac na Papierze zdobi soczyście barwny gwasz Chaima Golberga, pochodzącego z Kazimierza nad Wisłą polsko-żydowskiego artysty, którego grafiki osiągają ostatnio coraz wyższe ceny na aukcjach. Praca ?Kolonia artystyczna w Kazimierzu nad Wisłą? (cena wywoławcza 12 000 zł) przenosi w czasy międzywojenne, gdy do Kazimierza przyjeżdżali na plenery uczniowie Tadeusza Pruszkowskiego. Twórczość młodego Goldberga została po raz pierwszy odkryta na ścianach warsztatu szewskiego jego ojca w 1931 roku. Dokonał tego Saul Silberstein, uczeń Zygmunta Freuda. Jako wpływowa persona umożliwił Goldbergowi naukę w Szkole Sztuk Pięknych Józefa Mehoffera i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1938 roku. Studiował pod okiem Tadeusza Pruszkowskiego i Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. W latach 1947?1949 przebywał we Francji w École des Beaux-Arts w Paryżu na stypendium przyznanym przez rząd Polski, w 1955 roku wyemigrował do Izraela.

Okazała praca Jacka Malczewskiego, ukazująca ułana Pułku Galicyjskiego, namalowana została farbami olejnymi na kartonie. To przykład swobodnego malarskiego szkicu, w którym widać wyłaniającą się przed oczami widza koncepcję portretu żołnierza. Śledzić można sposób budowania obrazu przez malarza, szybkie określanie szerokimi pociągnięciami pędzla postaci i twarzy przechodzące stopniowo ku coraz większym szczegółom. W ofercie uwagę zwracają także trzy akwarelowe pejzaże syna Jacka –Rafała Malczewskiego, którego popularność w ostatnim czasie bardzo wzrosła. Artysta był prawdziwym mistrzem akwareli. Lekko i subtelnie, kilkoma pociągnięciami pędzla wydobywał wodnymi farbami istotę pejzażu. Umiłował zwłaszcza pejzaż górski, a w szczególności tatrzański, ale interesowała go także tematyka miejska i industrialna, czego przykładem może być obraz przedstawiający ?Zaporę wodną w Rożnowie? (cena wywoławcza 8 000 zł). Interesującym przykładem sztuki Dwudziestolecia są prace Zofii Stryjeńskiej – plansze wykonane w technice pochoir, czyli gwasze malowane szablonem, przedstawiające polskie stroje ludowe oraz późniejszy ?Portret dziewczynki? z 1952 roku (cena wywoławcza 2 500 zł).

W ofercie aukcyjnej znalazła się także na wpół-abstrakcyjna praca Leona Wyczółkowskiego z 1932 roku, przedstawiająca nostalgiczny pejzaż z Tucholi, w którym bujna przyroda zdaje się żyć własnym życiem (cena wywoławcza 10 000 zł). Graficzną twórczość tego artysty reprezentuje natomiast litografia przedstawiająca Krucyfiks Świętej Jadwigi w Katedrze Wawelskiej (cena wywoławcza 1 400 zł). Jako profesor krakowskiej ASP począwszy od 1902 Wyczółkowski prowadził nieustanne eksperymenty w dziedzinie technik graficznych; najszersze możliwości artystycznej ekspresji odnalazł w technice litografii, którą stosował przez ponad ćwierć wieku. Poza litografią Wyczółkowskiego, kolekcjonerzy grafiki znajdą w katalogu prace takich mistrzów jak: Edmund BartłomiejczykWładysław SkoczylasStefan MrożewskiStefan Rassalski czy Jerzy Panek.

Interesującą częścią oferty sztuki współczesnej są prace: Romana Opałki, przede wszystkim ?Studium rysunkowe? z wczesnego okresu twórczości (cena wywoławcza 3 000 zł) oraz dwie wczesne grafiki: linoryt ?Żagiel? (cena wywoławcza 2 600 zł) z 1965 roku i kwasoryt ?Metamorphosis? (cena wywoławcza 3 000 zł). W ofercie znalazły się wczesne rysunki Jerzego Nowosielskiegoz lat 50. oraz prace Jana Lebensteina z cyklu ?Figury? z lat 60. Ten sam okres reprezentuje również tempera na papierze Alfreda Lenicy zatytułowana ?Schody? (cena wywoławcza 9 000 zł) z 1962 roku, ukazująca działania eksperymentalne artysty w duchu malarstwa typu informel. Charakterystyczna dla niego jest wibrująca, abstrakcyjna forma, budowana przecieranymi, kolistymi ruchami. Propozycja aukcyjna obejmuje także dzieła klasyków polskiej awangardy, między innymi pośmiertnie wydaną litografię wedle obrazu Władysława Strzemińskiego, późną serigrafię Henryka Stażewskiego czy akwarelę Romana Artymowskiego. Ciekawostką w ofercie jest kilkanaście plakatów propagandowych z lat 50., m.in. autorstwa Aleksandra KobzdejaWiktora Górkiczy Waldemara Świerzego.

9 Aukcja Prac na Papierze odbędzie się 25 września o godz. 19 w domu aukcyjnym DESA Unicum, Warszawa, ul. Marszałkowska 34-50. Obiekty można oglądać na wystawie aukcyjnej, w dniach 14-25 września 2012 r., od poniedziałku do piątku 11-19 oraz w sobotę 11-16.