It Works w rankingu IT@BANK 2012

Redakcja ?Miesięcznika Finansowego BANK”, magazynu kadry menedżerskiej banków, po raz kolejny przyznała nagrody w rankingu IT@BANK dla najlepszych firm informatycznych. Firma It Works w podrankingu potencjału rozwojowego zajęła 6 miejsce, w głównym 44.

– Wysokie, 6 miejsce w podrankingu potencjału rozwojowego jest kolejnym potwierdzeniem na to, że dynamicznie się rozwijamy. Rzeczywiście tak jest. W 2011 roku przychody spółki wzrosły o 10,9%, o 10,1% wzrosła liczba klientów ? mówi Leszek Rożdżeński, prezes it WORKS.

Ranking analizuje również wzrost zatrudnienia, który w skali roku w it WORKS wyniósł 4%. W rankingu głównym spółka znalazła się na 44 miejscu dzięki przychodom ze sprzedaży za rok 2011 wynoszącym 32078 tysiące PLN oraz wysokiemu udziałowi przychodów pochodzących z sektora finansowego, który wyniósł 9%.

– Klienci z sektora finansowego mają dla nas duże znaczenie ? wyjaśnia Leszek Rożdżeński. ? To jest bardzo ważna branża na rynku polskim, wciąż mocno się rozwijająca i zwiększająca swoje wymagania i oczekiwania. Nieustający rozwój sektora bankowego jest wyzwaniem dla firm informatycznych ? cieszymy się, że udaje nam się te oczekiwania branży spełniać.

Do grona klientów it WORKS z branży finansowej należy m.in. Nordea Bank Polska, dla którego zespół wdrożeniowy bankowości elektronicznej świadczy usługi outsourcingowe w zakresie instalacji, serwisów, migracji i szkoleń.

Raport specjalny IT@BANK dotyczący IT zawiera przede wszystkim zestawienia rankingowe pozycjonujące spółki informatyczne świadczące usługi na rzecz sektora finansowego (oraz dla sektora publicznego). Analizy i komentarze mówią o sytuacji działów IT w bankach. Wskazują także, jakimi produktami czy systemami banki będą w najbliższym czasie najbardziej zainteresowane. Raport jest przekazywany uczestnikom dedykowanej konferencji IT@BANK, a także dołączany w formie dodatku do ?Miesięcznika Finansowego BANK? i NBS.