Inwestycje projektu Media 3.0

870 zgłoszonych projektów, ponad 30 preinkubacji, 8,7 mln PLN przeznaczone na inwestycje, 7 tysięcy godzin doradztwa gospodarczego i prawnego i w efekcie 10 nowo powołanych innowacyjnych spółek. Podsumowanie projektu Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0 w realizowanego przez spółkę Miasteczko Multimedialne już za nami.

Piątkowe spotkanie (14 grudnia br.) w Sali Designerów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego rozpoczął Krzysztof Wnęk, Dyrektor Projektu Park Technologiczny MMC Brainville. Przedstawione liczby mówiły same za siebie ? projekt Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0. –  ?Inwestycje w multimedia jako szansa na rozwój innowacji w Polsce? odniósł duży sukces.

– Zainteresowanie projektodawców przekroczyło pierwotne założenia o kilkaset procent, co potwierdza, że zespół projektowy stanął na wysokości zadania promując projekt. Przeanalizowaliśmy blisko 900 pomysłów, z których dotychczas 10 zakończyło się inwestycją, a w kolejne 5 zainwestujemy do końca 1 kwartału 2013r. ? mówi Krzysztof Wnęk. – Pierwsza runda inwestycyjna, którą właśnie kończymy utwierdziła nas w przekonaniu, że poza pomysłem liczy się potencjał zespołu, który ten projekt zgłasza. Bo niezelżenie od tego jak dobry jest pomysł, to zespół właśnie stanowi o jego sukcesie – dodaje Wnęk.

Profile wybranych spółek realizowanych w ramach projektu oraz korzyści płynące ze współpracy z Miasteczkiem Multimedialnym zaprezentowali Artur Brzeziński Prezes Zarządu Eurofisc.eu ? europejskiej platformy doradztwa podatkowego, Bartosz Jankowski Prezes Zarządu Vidmo Sp. z o.o. ? spółki zajmującej się nowoczesną technologią pokazów multimedialnych (np. mapping 3D) oraz Filip Trziszka Prezes Zarządu studia stereoskopowego 3D Mind Films.

Dodatkowo, w dwóch prelekcjach ?Szanse i zagrożenia finansowania innowacyjnych przedsięwzięć-praktyka dotychczasowa a nowe możliwości? oraz ?Współpraca z inwestorem finansowym typu Private Equity / Venture Capital? podsumowany został Polski rynek innowacji oraz oceniona szansa na finansowanie pionierskich przedsięwzięć.

Szczegółowe podsumowanie projektu Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0 dostępne będzie już wkrótce, w opracowywanym przez Miasteczko Multimedialne raporcie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej. Koordynatorem projektu Media 3.0 jest Miasteczko Multimedialne sp. z o.o., które powstało w 2007 roku w Nowym Sączu.

Szczegółowe informacje na temat projektu Media 3.0 znajdują się na www.milionnastart.pl.