Innowacyjna bankowość internetowa – kompendium wiedzy o bankowości ery Web 2.0!

Książka wydana nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w Polsce, która zawiera tak kompleksową i wszechstronną analizę nowego wymiaru funkcjonowania bankowości internetowej w ramach tzw. modelu Web 2.0. Autorzy książki przedstawiają najistotniejsze uwarunkowania i mechanizmy wdrożeń różnorodnych innowacji internetowych Web 2.0. Wskazują na ich duże znaczenie dla rozwoju konkurencyjności banków w warstwie społecznej, aplikacyjnej i technologicznej. Na podstawie obszernych źródeł bibliograficznych oraz licznych przykładów ze światowej i krajowej praktyki bankowej ukazują wpływ sukcesu rynkowego takich serwisów, jak Wikipedia, Google, Twitter, Facebook czy YouTube na proces transformacji modelu funkcjonowania współczesnej bankowości internetowej w wymiarze Banku Web 2.0.

?W dotychczasowej formule bankowości internetowej (Web 1.0) bank jako dostawca usług w pełni kontrolował wszystkie kanały informacyjne (m.in. tworząc treść strony internetowej) i samodzielnie definiował parametry usług bez przykładania dużej wagi do informacji zwrotnych od klientów.

Rozwój modelu Web 2.0 sprawił, że klienci banku zaczęli nawiązywać między sobą relacje bezpośrednie z coraz większym wpływem na kształt usług. Bank nie może już kontrolować wszystkich kanałów informacji i musi podążać za klientami jako głównymi weryfikatorami atrakcyjności standardu obsługi. Rozwijający się proces integracji klientów tworzy społeczność internetową, która staje się równoprawnym partnerem dla banku.

Ze względu na łatwość wymiany osobistych doświadczeń niwelowane są bariery w tworzeniu wiedzy kolektywnej, tym bardziej obiektywnej, im więcej zróżnicowanych indywidualności bierze w tym udział. Bank nie może dłużej ignorować oczekiwań klientów zorganizowanych w kolektywną sieć wiedzy ze względu na bardzo wysokie ryzyko utraty reputacji, lecz musi  oddziaływać na tę wiedzę w percepcji odbiorców? –  czytamy we wstępie.

Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku, w swojej recenzji książki określił, że jest to lektura ?obowiązkowa? dla tradycyjnych bankierów, aby zrozumieli zmieniający się świat, oraz dla adeptów bankowości, aby wiedzieli, w jaki świat wkraczają.
Natomiast Grzegorz Hansen, Dyrektor ds. Wsparcia Strategii i Analiz w Departamencie Bankowości Transakcyjnej BRE Banku nazwał tę publikację ?rewelacyjnym kompendium wiedzy o bankowości internetowej ery Web 2.0!?.