HP BSM 9.12 zapobiega incydentom w infrastrukturze IT i zwiększa dostępność usług

HP poinformował o wprowadzeniu na rynek nowej wersji oprogramowania HP Business Service Management (BSM) 9.12.

HP poinformował o wprowadzeniu na rynek nowej wersji oprogramowania HP Business Service Management (BSM) 9.12, które pomaga firmom zarządzać usługami informatycznymi, spełnić wysokie oczekiwania w zakresie wydajności oraz zabezpieczyć się przed incydentami w infrastrukturze informatycznej przed ich wystąpieniem. Zwiększa tym samym dostępność usług oraz pozwala kierownictwu działu IT podejmować czynności prewencyjne przez analizowanie i eliminowanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie.

Współcześnie zarządzanie wydajnością systemów informatycznych jest coraz trudniejsze, do czego przyczynia się zarówno postęp technologiczny, jak i rosnący wolumen treści generowanych przez użytkowników oraz informacji tworzonych w wielu połączonych ze sobą aplikacjach, działających w firmie i poza nią. Obecnie procesy zarządzania infrastrukturą informatyczną mają zwykle charakter reaktywny, oferując ograniczone możliwości izolowania i ustalania priorytetów problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na usługi biznesowe.

HP BSM jest głównym komponentem pakietu HP IT Performance Suite ? platformy nowej generacji dla przedsiębiorstw, która ułatwia szefom działów informatycznych zwiększyć wydajność systemów dzięki analizie danych operacyjnych. Pakiet ten oferuje kompleksowy przegląd wszystkich zasobów informatycznych, automatyzuje zarządzanie infrastrukturą IT i dostosowuje jej wydajność do konkretnych celów biznesowych.

Zapobieganie przerwom w pracy systemu

HP BSM 9.12 automatycznie gromadzi informacje o usługach, aplikacjach, infrastrukturze i wydajności sieci. W rezultacie klienci mogą śledzić zmiany w pracy systemu i szybko wykrywać przyczyny problemów związanych z wydajnością lub dostępnością.

W rozwiązaniu HP BSM 9.12 wprowadzono nowy moduł o nazwie HP Service Health Analyzer (SHA) ? narzędzie do analizy, które nie wymaga konfiguracji ani prac związanych z utrzymaniem. Jest ono oparte na modelu usług uruchomieniowych HP, który umożliwia przeglądanie usług aplikacyjnych w czasie rzeczywistym niezależnie od tego, czy aplikacje są uruchomione w systemie firmy czy na zewnątrz, w środowisku fizycznym czy wirtualnym. Narzędzie HP SHA, opracowane wspólnie z HP Labs, koreluje nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury informatycznej z historycznymi danymi dotyczącymi wydajności. W rezultacie klienci mogą zapobiegać przestojom, wdrażając odpowiednie środki zanim pojawią się problemy w realizacji usług informatycznych.

HP SHA analizuje w czasie rzeczywistym duże ilości złożonych danych w środowiskach mobilnych, fizycznych, wirtualnych i przetwarzania w chmurze, aby dostarczyć użytkownikowi informacje ułatwiające podjęcie odpowiednich działań. Wykorzystując model usług uruchomieniowych HP, narzędzie to bada normy historyczne i aktualne trendy w danych dotyczących zarówno aplikacji, jak i infrastruktury, a następnie koreluje nieprawidłowości z topologią lub odwzorowaniami. Gdy HP SHA wykryje, że wyniki pomiarów wydajności nie są skorelowane z trendami historycznymi, prześle alarm do narzędzia zarządzania zdarzeniami i zainicjuje automatyczną naprawę problemu.

Ponadto HP BSM 9.12 oferuje klientom następujące korzyści, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych, innowacyjnych rozwiązań.

 • Wyższy poziom usługdzięki monitorowaniu wydajności aplikacji mobilnych i publicznych środowisk typu cloud, takich jak Amazon Web Services i Microsoft?Azure. HP BSM 9.12 z wyprzedzeniem określa wzrost zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe i na żądanie automatycznie zwiększa pojemność środowiska przetwarzania w chmurze.
 • Uproszczone zarządzanieoperacjami i bezpieczeństwem z jednej konsoli dzięki integracji rozwiązania HP BSM 9.12 z narzędziami HP ArcSight Loggeri ArcSight ESM. Integracja ta ujednolica procesy wyszukiwania i analizowania danych oraz tworzenia raportów i wysyłania alarmów dotyczących różnego typu zdarzeń w infrastrukturze informatycznej, zapewnia też lepszą współpracę między pracownikami działu zabezpieczeń i operacyjnego.
 • Scentralizowana konsolaumożliwiająca korelację danych oraz analizę przyczyn zdarzeń dotyczących rozwiązania HP BSM i produktów innych firm, takich jak Microsoft System Configuration Manager i Nagios (narzędzie do monitorowania z otwartym dostępem do kodu źródłowego, oparte na dynamicznym modelu topologii lub odwzorowań).
 • Usprawnienie współpracymiędzy działami rozwoju, operacji i bezpieczeństwa dzięki nowym, dodatkowym funkcjom, ułatwienie dostępu do HP BSM z urządzeń mobilnych, a także umożliwienie kontaktu z klientami za pośrednictwem sieci HP Live Network, dzięki funkcjom integracyjnym HP BSM.
 • Efektywniejsze zarządzanie ryzykiem i obniżenie kosztówdzięki nowym usługom aktualizacjizaprojektowanym przez dział usług profesjonalnych HP (HP Software Professional Services), które przyspieszają wdrażanie nowych funkcji HP BSM 9.12 za pomocą różnych opcji aktualizacji.
 • Lepszy dostęp do informacji, które ułatwiają aktualizację i rozszerzanie oprogramowania HP BSM 9.12 za pomocą nowych usług edukacyjnych opracowanych przez dział usług edukacyjnych HP z zakresu oprogramowania (HP Software Education Services).
 • Dzięki nowym modułom opartym na inteligentnej analizie danych firmy mają jedyną na rynku możliwość proaktywnego wykrywania anomalii w środowiskach IT, które mogą prowadzić do znacznego obniżenia jakości dostarczanej usługi (tj. awarii zauważalnych z perspektywy klientów) i realnie wpłynąć na wyniki biznesowe firmy. HP Business Service Management jako pierwsze na rynku, poza standardową już możliwością monitoringu infrastruktury, zawiera warstwę inteligentnej analizy danych
 • Raportowanie bieżące i historyczne SLAz perspektywy użytkownika końcowego.
 • Szerokie wsparcie protokołów przez moduł monitoringu syntetycznego i pasywnego, pozwalający objąć znacznie więcej krytycznych usług w szerszym zakresie, co przekłada się na lepszą jakość usług IT widzianą z zewnętrz oraz większe zadowolenie klientów.
 • Profilowany widok onlinedla biznesu, umożliwiający podgląd statusu usług biznesowych i zgodność z umowami SLA (w zakresie potrzeb i odpowiedzialności odbiorcy).
 • Platforma dedykowana do kolekcji i korelacji zdarzeń, ze wszystkich domen: sieć, serwery, aplikacje, bazy danych i usługi, która pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów oraz przyczynia się do eliminacji efektu niekończącego się przerzucania odpowiedzialności za problem z działu do działu (żartobliwie określanym efektem ?ping ponga?) dzięki czemu pracownicy IT więcej czasu mogą poświęcić pracy nad zwiększeniem wydajności rozwiązań informatycznych.
 • Uwspólnione skrypty i scenariusze testowe aplikacjipozwalają objąć monitoringiem nową wersję aplikacji ? i to już od momentu jej produkcyjnego uruchomienia. Przeniesienie i uruchomienie skryptów pozwala na uniknięcie przeprowadzenia czasochłonnych konfiguracji w systemie monitoringu, dzięki czemu mamy dokładne informacje na temat dostępności usługi w krytycznych pierwszych dniach po uruchomieniu nowej wersji.
 • Rozwiązanie gotowe do optymalizacji środowiska IT z perspektywy usługi, dostarczające dokładnych informacji, jakich zasobów dana usługa w danej chwili potrzebuje, jakich zasobów będzie potrzebować w przyszłości oraz jak można zminimalizować koszty nowych wymagań.

Ceny i dostępność

Cena rozwiązania jest uzależniona od modelu licencji. Rozwiązanie HP Business Service Management 9.12 jest dostępne na całym świecie.

Informacje o HP

HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mająznaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturęinformatyczną. Więcej informacji na temat HP można znaleźćpod adresem http://www.hp.com/.