Grupa Canal+, Grupa ITI i Grupa TVN otrzymują bezwarunkową zgodę na fuzję od polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ITI Holdings S.A. (?Grupa ITI?), wiodąca polska grupa medialna, informuje, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (?UOKiK?) wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Grupę Canal+ 40% udziałów w N-Vision B.V, w celu utworzenia partnerstwa strategicznego z Grupą ITI w odniesieniu do pakietu kontrolnego TVN oraz na połączenie płatnych platform telewizyjnych Cyfra+ i ?n?. Obie decyzje zostały poprzedzone dokładnym i szczegółowym postępowaniem antymonopolowym zapoczątkowanym w kwietniu 2012 roku. Zgoda UOKiK pozwala Grupie Canal+, Grupie ITI oraz TVN sfinalizować umowę o strategicznym partnerstwie zawartą 18 grudnia 2011 roku, najpóźniej do końca tego roku.